Adóvilág 2022/7

Adójogszabály-változás

 • Asztalos Zsuzsa: A magánszemélyeket érintő változások az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) kormányrendelet alapján (1)

Általános forgalmi adó

 • Száraz Tünde: A NAV Online Számlázó programjának alkalmazására vonatkozó hasznos tudnivalók (4)
 • Szabó Tamás: Autókereskedők a forgalmi adózás és a környezetvédelmi termékdíj-szabályozás rendszerében (11)

Illeték

 • Ladócki-Hajdu Judit: A mostohagyermek jogállása az öröklési illetékkedvezmény alkalmazhatóságának tükrében (17)

Ellenőrzés

 • Némethné Csöngei Zsuzsanna, Rumi Krisztina: A transzferárak ellenőrzésének gyakorlati tapasztalatai (19)
 • Nádas Gábor, Jámborné Ábrók Klaudia: A selejtezési jegyzőkönyvvel mint ellenbizonyítási eszközzel történő tudatos visszaélés a becslési eljárásban (23)

Végrehajtás

 • Németi István: Az egyes követelések ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozássá minősítése az állami adó- és vámhatóság gyakorlatában (25)

Egyéb

 • Kanizsa Levente: A ne bis in idem elv érvényesülése az uniós tagállamok jogában: a büntető és közigazgatási szankciók együttes alkalmazásának jogszerűsége (29)
 • Kereszturi-Farkas Adrián: A számlakibocsátás tényén alapuló hozzáadottértékadó-fizetési kötelezettség az Európai Unió Bírósága gyakorlatában (39)
 • Miterli Balázs: Az adóellenőrzéseket követő határozathozatal során történő határidő-túllépés miatti tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő jog sérelme a Kúria ítélkezési gyakorlatában (43)

Közlemények

 • Üzemanyagár (38)
 • Várkövi Krisztián: Jogi esetek – bírósági gyakorlat (47)
 • Magóné Pálos Mária: Jogszabályfigyelő (53)
 • Adónaptár (55)

***

A folyóirat tartalomjegyzéke elérhető itt,

papír formátuma a Könyvtár galériáján.