Magyar Jog 2021/7-8

Tanulmányok

 • Martonyi János: Mádl Ferenc és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (385)
 • Vékás Lajos: Mádl Ferenc és a magyar nemzetközi magánjog (392)
 • Király Lilla, Papp Eszter: A határokon átnyúló jogvitákkal kapcsolatos szerződéskötési kockázatok ügyvédi szemmel – I. rész (400)
 • Szeghő Katalin: A gyorsított per jogalkalmazási kérdései (412)
 • Vadász Vanda: A kulturális javak visszaszolgáltatása alternatív vitarendezés keretében (419)
 • Gárdos Péter: Gondolatok a szerződésátruházásról az Alkotmánybíróság határozata nyomán (427)
 • Martin Márton: A hagyatékátadó végzés gordiuszi csomója (445)
 • Ambrus István: Az állatkínzás bűncselekményének jogi tárgyai, egyes dogmatikai kérdései, valamint de lege ferenda szabályozása (452)
 • Varga Ádám: A szubszidiaritás mint a helyi önkormányzatiság központi elve (467)
 • Csányi Csaba: A Magyarországot érintő aktuális nemzetbiztonsági kihívások és az azokra adható lehetséges jogi válaszok (474)
 • Dobos-Bunford Krisztina: A rugalmas munkavégzés és digitalizációs megoldások a versenyszféra egyes intézményeiben (481)

Szemle

 • Üveges Eszter Anna: Haladás és ellenállás (489)

Acta Juridica Hungarica 2019/3

János Martonyi: Law and Identity in the European Integration (227)

Nasiya Daminova: Rule of Law vs. Poland and Hungary – an Incosistent Approach? (236)

Oleksandra Kolohoida, Iryna Lukach, Valeriia Poiedynok, Anastasiia Prokopiuk: The Squeeze-out of Minority Shareholders: The Case of Ukraine (260)

Csongor Kuti: Between a rock and a hard place: Constitutional conflict cases before the Romanian Constitutional Court (281)

Katinka Beretka, Tamás Korhecz: The Agreement between Serbia and Hungary on the Protection of National Minority Rights – Revision Welcomed (296)

Elektronikus formában elérhető itt.