Statisztikai Szemle 2021/7

Tanulmányok

  • Halpern László: Termékválaszték és termelékenység (605)
  • Simonovits András: Életpálya-jövedelemtől függő várható élettartam és a nyugdíjrendszer (632)
  • Iloskics Zita, Sebestyén Tamás: A sokkterjedés szerkezeti jellemzőinek változásai a fejlett gazdaságok között (661)

Fórum

  • Hírek, események (700)

  • Kiadók ajánlata (702)