Politikatudományi Szemle 2024/2

Nyilvánosság, részvétel, kommunikáció

 • Róbert Péter, Susánszky Pál: Kizáródás a munkából – kizáródás a politikából? A munkaerőpiaci jelenlét hatása a politikai részvételre, nemzetközi összehasonlításban (7)
 • Tóth Fruzsina Rozina, Kiss Valéria: Az apolitikusság mítosza és a demokratikus aktivitás (33)
 •  Burai Krisztina, Bene Márton, Solti Ábel Attila: Város a platformon. A jászberényi lokális közösségimédia-alapú nyilvánosság etnográfiai vizsgálata (54)
 • Lovász Dorottya: Márki-Zay Péter politikai stílusa. A politikai stílus kutatásának módszere (81)

Demokráciaelmélet

 • Illés Gábor, Körösényi András: A színháztól a kocsiversenyig. Jeffrey Green plebiszciter demokrácia-elméletének kritikája és egy alternatíva 8109)

Recenzió

 • Szabó Péter: Civil társadalom magyarországi kontextusban (Mikecz Dániel (2023): Civil Moments in an Illiberal Regime. Political Activism in Hungary) (137)

 • Összefoglalók (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2023/4

Választások: Választáselmélet, választásszociológia

 • Nagy Levente: Túljutalmazott győztes (7)
 • Patkós Veronika, Stump Áron: Van-e politikai nyeresége a választási reformoknak? Egy összehasonlító európai vizsgálat eredményei 1960-2011 között (29)
 • Ilonszki Gabriella, Vajda Adrienn: A 2021-es magyarországi előválasztás és elmaradt képviseleti hatásai (57)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Versengés és identitás: a plebiszciter képviselet két formájáról (85)
 • Bretter Zoltán: Machiavelli – Carl Schmitt és Raymond Aron között (110)

Recenzió

 • Rajnai Gergely: Régi-új dilemmák egy szinte elfeledett kérdéskörben (M. Balázs Ágne: Többször szavazni és egyenlőnek maradni? A plurális választójog és a nemzetiségi képviselet útvesztőjében) (133)
 • Összefoglalók (140)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/2

Közpolitika

 • Farkas Eszter: Közpolitikai témák szerepe a pártválasztásban kampány előtt és után – egy longitudinális megközelítés eredményei (7)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Blairtől Periklészhez. A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták” (27)
 • Balogh László Levente: Hannah Arendt Platónról és a politikai filozófia hagyományáról (47)
 • Horváth Szilvia: A klasszikus eszméje: a kortárs politikaelmélet egyik forrásáról (65)

Kitekintő

 • Árpási Botond: A politikai vezetés narratív konstrukciója. A magyarországi politikai vezetéskutatási munkák konstruktivista olvasata (87)

Recenzió

 • Laki Mihály: A Nemzeti Együttműködés Rendszere a világjárvány előtt (Brave New Hungary Mapping the „System of National Cooperation”) (115)
 • Zsiger Ádám: A velünk maradó ellenség (Horváth Szilvia, Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus: Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról) (123)
 • Csizmadia Ervin: Lehet-e megítélés nélkül beszélni a politikai vezetésről? (Metz Rudolf: A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei a gyakorlatai a demokráciában) (131)
 • Könyvfigyelő (141)
 • Abstracts (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.