Magyar Jog 2023/11

Tanulmányok

 • Varga Zoltán: Egységben a kétség – A földbizottsági állásfoglalás kötőereje a kúriai határozatok tükrében (637)
 • Németh-Szebeni Zsófia: A kémiai kasztrálás rövid története, valamint kitekintés a nemzetközi gyakorlatra (647)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A szexuális bűnelkövetőkkel szembeni fellépés nemzetközi kitekintésben – a kémiai kasztráció alkalmazása Lengyelországban (656)

Ítélkezési gyakorlat

 • Kárász Marcell: A Kúria a közigazgatási tevékenység jogsértő következményének elhárítására kötelezés jogintézményét elemezte végzésében (664)
 • Nagy Álmos Lukács: Közjegyző vagy bíróság? Ki jogosult eljárni? (666)
 • Nagy Álmos Lukács: Miként érinti a közös végrendeletbe foglalt egyoldalú visszavonás tilalma a túlélő házastárs végrendelkezési szabadságát? (667)
 • Gutman Éva: Az utazási csomagok Covid-19 miatti felmondásával kapcsolatos tájékoztatási kérdések eljárási vonatkozásai (669)
 • Szabó Annamária Eszter: A sarkalatosság alkotmányos követelményei érvényesülésének hiánya miatt állapította meg az Alkotmánybíróság az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességét (672)
 • Szomora Zsolt: Adalékok a kihívóan közösségellenes magatartás értelmezéséhez a garázdaság bűncselekményi tényállásában (673)
 • Szomora Zsolt: A kábítószer külföldről történő megrendelése esetén a bűncselekmény elkövetési magatartásainak, kísérleti és befejezetti stádiumának értelmezése (677)

Szemle

 • Farkas Ákos – Jacsó Judit – Udvarhelyi Bence: Beszámoló a Miskolci Jogi Kar által koordinált Hercule III Euinvestigunimiskolc projekt eredményeiről (679)
 • Mándi Veronika: Recenzió Az európai büntetőjog gyakorlata – Bűnügyi együttműködés a bírósági eljárásban című könyvhöz (687)

Szellemidézés

 • Óriás Nándor: Emlékeim töredékei – V. fejezet – Egri évek (689)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Jogtudományi Közlöny 2023/7-8

Diskurzus

 • Molnár Tibor Tamás: A kartell közgazdasági hatásai és a kapcsolódó igényérvényesítési lehetőségek (297)

Tanulmány

 • Gyeney Laura: „Uniós polgárnak lenni vagy nem lenni?” – A minősítés kérdései az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában (307)
 • Veress Emőd: A tradíciók ravaszsága – A sérelemdíj és Eörsi Gyula szemléletváltozásai (316)
 • Bérces Viktor: A rendészeti előállítás dogmatikai kérdései (326)
 • Grad-Gyenge Anikó: Szó elszáll – Szóbeli ígéretek értelmezése az öröklési jogban (336)

Vita

 • Hámori Antal: A „magzat” alkotmánybírósági és alaptörvényi védelme (346)

Jogirodalom

 • F. Rozsnyai Krisztina: A közigazgatási jog tanainak csodálatos tárháza – Útmutató a közigazgatási jog tudományának hazai fejlesztéséhez (356)

Szemle

 • Hurtony Alexandra Kitti: A dark weben elkövetett bűncselekmények jellemzői és kihívásai (366)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Jog 2022/11

Tanulmányok

 • Krajecz Laura: A munkavállaló személyiségi jogainak védelme a munkajogi bírói gyakorlat tükrében II. rész (613)
 • Fázsi László: A büntetéskiszabás elvei bírói szemmel (625)
 • Fekete Kristóf Benedek: Az igazságszolgáltatás kommunikációja (642)
 • Hurtony Alexandra Kitti: A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni fellépés: büntetés vagy kezelés? (655)
 • Suller Zénó: Vizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság az uniós jog alkotmányosságát? (665)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.