Rubicon 2024/4

Győri századok

 • Bíró Szilvia: Arrabona. Katonai központ egy világbirodalom végvidékén (4)
 • Nemes Gábor: Püspöki székhely. Győr a középkorban (8)
 • Nemes Gábor: A Szent László-herma kalandos története (10)
 • Bagi Zoltán Péter: A Nyugat pajzsa. Győr, a végvidék legfőbb erőssége (14)
 • Gecsényi Lajos: Élet a végvárban. Erődváros a 16-17. században (26)
 • Dézsi Csaba András: A vaskakas és a Győr-keresztek. Győr visszafoglalásának emlékezete (32)
 • Oross András: Erődvárosból szabad királyi város (36)
 • Székely Zoltán: A barokk bástyája. A barokk művészet emlékei Győrött (38)
 • Nagy-L. István: A győri csata. Győr utolsó ostroma 1809-ben (46)
 • Hermann Róbert: Győr város a hadak útján 1848-49-ben (54)
 • Szende László: Rómer Flóris. Egy hajdanvolt polihisztor (60)
 • Honvári János: Kalmárvárosból gyárváros. A modern ipar kezdetei Győrben (66)
 • Kovács Tamás: A győri fegyverkezési program, 1938 (70)
 • Soós Viktor Attila: Apor Vilmos vértanúsága (73)
 • Honvári János: Inasból lett vezérigazgató. Horváth Ede, a vörös báról. Egy kommunista karrierút buktatói (78)
 • Hajba Ferenc: A tűzmadár légterében. Markó Iván és a Győri Balett (86)
 • Papp Győző: Az Öreg és a Mágus. Futtball-láz Győrben (94)

Rubicon 2024/1

Elitek és elitváltások

 • Pálosfalvi Tamás: A király emberei. Mátyás és a hatalmi elit (4)
 • Szemethy Tamás: Katonabárók és hivatalnok grófok. Főnemesi rangemelések a Magyar Királyságban a török kiűzése után (10)
 • Hermann Róbert: Négy nemzedék. Elitek küzdelme a trón árnyékában a reformkortól a kiegyezésig (22)
 • Püski Levente: Elitek a Horthy-kori Magyarországon (36)
 • Veszprémy László Bernát: Isten veled, Aladár! Elitcsere a magyar közigazgatásban a német megszállás után (46)
 • Veszprémy László Bernát: Tanácstalan tanácstagok. Kik vezették a fővárosi zsidó tanácsot? (54)
 • Gyarmati György: Rákosi káderei. Elitváltás Magyarországon a második világháború után, 1945-1956 (62)
 • Majtényi György: Káderfogó Kádár János körül. Egy új elit születése (72)
 • Hahner Péter: Elitváltás a francia forradalomban (80)
 • Fiziker Róbert: Elit a Harmadik Birodalomban (90)

Századok 2023/3

Frank Tiborra emlékezünk

 • Borhi László: Moszkvában már 1943-ban eldőlhetett Erdély sorsa… Szeretett tanárom, Frank Tibor emlékére (413)
 • Lojkó Miklós: Alapjogok, alkotmánytan és államhatalom. Concha Győző angol alkotmányértelmezésének távlatai (427)
 • Hermann Róbert: Az újságíró-százados és a főhadnagy. Zerffi Gusztáv és Arthur von Seherr Thoss gróf konfliktusa 1849 júniusában (451)
 • Elbe István: A Shakespeare-ház. Egy Kossuth-emlékjel az Országos Széchényi Könyvtárban (469)

Pragmatizmus, hagyomány és modernizáció – Mária Terézia császárné és királynő

 • G. Etényi Nóra: Bevezető (493)
 • Mezey Barna: A Pragmatica Sanctio és a magyar történeti alkotmány (495)
 • Forgó András: A királynő és az érsek. Esterházy Imre szerepe Mária Terézia uralkodásának kezdeti éveiben (515)
 • Krász Lilla: Mária Terézia (köz)egészségügyi reformjainak olvasatai (537)
 • Serfőző Szabolcs: „Rex femineus”. Mária Terézia reprezentációjának maszkulin és feminin elemei pozsonyi koronázási ceremóniáján és portréin (561)

Közlemény

 • Czáboczky Szabolcs: Szepesi németek az első Csehszlovák Köztársaságban. Historiográfiai áttekintés (587)

Történeti irodalom

 • Veszprémy László: Benei Bernadett: A magyar krónika Árpád-kori szakaszának latin nyelve (601)
 • Papp Sándor: Gábor Kálmán et al. (eds.): The Correspondence of the Beylerbeys of Buda, 1617-1630. Diplomatic Relations between Ottomans, Habsburgs and Hungarians (603)
 • Papp István: Koloh Gábor: „Szántani lehet, de vetni nem muszáj.” Az ormánsági egykézés történetei (1790-1941) (606)
 • Schrek Katalin: Csaplár-Degovics Krisztián: „Nekünk nincsenek gyarmataink és hódításai szándékaink.” Magyar részvétel a Monarchia gyarmatosítási törekvéseiben a Balkánon (1867-1914) (609)
 • Szeghy-Gayer Veronika: Ștefan Gaučik: Mestské Múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöki (612)
 • Bánkuti Gábor: Dévényi Anna: Nemzetnevelés-parafrázisok. A nemzetépítéstől a hatalomkoncentrációig (615)
 • E számunk munkatársai (619)

Rubicon 2023/4

Márciusi ifjak

 • Csorba László: A politikus Petőfi. Kultusz nélkül, tisztelettel (4)
 • Hermann Róbert: Vasvári Pál. A nagy nap másik vezére (12)
 • Fleisz János: Irinyi József. Aki a 12 pontot megfogalmazta (24)
 • E. Csorba Csilla: A forradalmár. Irányi Dániel, akiről Jókai Baradlay Ödönt formázta (30)
 • Basics Beatrix: Degré Alajos. A forradalom krónikása (38)
 • Bagi Zoltán: A magyar Marseille. Forradalmi forrongás Győrben 1848 márciusának idusán (44)
 • Hermann Róbert: A márciusi ifjak (46)
 • Szabados György: Ördögi huj-huj. Két magyar március 15. a 10. századból (62)
 • David Armitage: A Rubicon átlépése. A római polgárháborúk emlékezete (66)

 • Tóth Judit: Munkás hősök a Ludas Matyiban. Munkaverseny az 1848-as események 100. évfordulójának tiszteletére (76)

Rubicon 2021/8

Buda vára

 • Rostás Péter: A Szent István-terem. A Budavári Palota déli összekötő szárnyának helyreállítása (4)
 • Sal Endre: „Fenséges díszt, ősi magyar komolyságot sugározzon.” Hauszmann Alajos pompázatos palotája (12)
 • Magyar Károly: A budai Királyi Palota a középkorban (16)
 • Farbaky Péter: A budai Királyi Palota a barokk korban (26)
 • Varga Kálmán: Buda és Gödöllő. Minták és jelképek (36)
 • Hermann Róbert: A budai Vár 1848-49-ben
 • Borovi Dániel: A tábornok és a királyné. Hentzi és Sisi. Egy emlékműpályázat históriája (56)
 • Újváry Gábor: Az utolsó aranykor. A budai Királyi Palota a két világháború között (68)
 • Kelecsényi Kristóf: Minisztériumi keringő Budán (80)
 • Mihályi Balázs: A Királyi Palota az ostromban és a Rákosi-korszakban (88)

Rubicon 2021/7

Lengyelország

 • Szabados György: Megszentelt kötelékek. Árpádok és Piastok. A lengyel-magyar kapcsolatok első századai (4)
 • Katarzyna Grynienko, Agnieszka Kowalska, Rafal Panfil, Bartosz Skop, Bogusz Wasik: Malbork vára. Egy erőd ezer arca (12)
 • Pósán László: A grünwaldi csata. A Német Lovagrend és Lengyelország összecsapása, 1410 (24)
 • Slawomir Majoch: Wawel. A lengyel Akropolisz (32)
 • Papp Júlia: II. Zsigmond Ágost lengyel királyfi páncélja (42)
 • Szende László: A Jagelló-ház. Egy ízig-vérig közép-európai dinasztia (46)
 • Gebei Sándor: A Fenséges Köztársaság. Najjasniejsza Rzeczpospolita (56)
 • Kármán Gábor: Nyomás alatt. A Lengyel-Litván Unió hatalmi státuszának megrendülése a 17. század első felében (64)
 • Hahner Péter: Lengyelország felosztásai (72)
 • Hahner Péter: A Varsói Hercegség (84)
 • Kovács István: Véráldozat a jövőért. A lengyel ép szabadságharcai – 1830-31, 1863-64. Benne: A lengyel Himnusz szerzője Magyarországon (92)
 • Rosonczy Ildikó: Az Orosz Birodalom lengyelképe (100)
 • Hermann Róbert: Bem apó (102)
 • Rosonczy-Kovács Mihály: „A ti szabadságotokért, s a mienkért.” Egy lengyel és egy olasz napiparancs az 1848-49-es szabadságharc végnapjaiból (114)
 • Lagzi István: Evakuáció. Lengyel katonák Franciaországba menekítése. 1939. október – 1940. június (118)
 • Dawid Golik: A Honi Hadsereg (124)
 • Jerzy Snopek: Hős és mártír. Witold Pilecki (128)
 • Wojciech Frazik: Waclaw Felczak (130)

Rubicon 2021/3

Huszárok

 • Réfi Attila: A huszár. Nyeregbe teremtve. Világörökséggé vált hungarikum. Benne:
 • Tüskés Anna: A világ legnagyobb huszárszobra (4)
 • Lázár Balázs: A huszárság fénykora (16)
 • Tóth Ferenc: Bercsényi László. Magyar huszárok tündöklése Franciaországban (32)
 • Kedves Gyula: Huszárok a szabadságharcban. „Óh huszár, huszár! Te vagy a magyar szeme fénye” (44)
 • Hermann Róbert: 80 huszár. Huszárszökések 1848-49-ben (56)
 • Ságvári György: Huszárdivat, huszáruniformis (66)
 • Polmann Ferenc: A fehérvári huszárok. A császári és királyi 10. huszárezred az első világháborúban. Benne:
 • Polmann Ferenc, Tüskés Anna: Isten kardja, Pátzay Pál 10-es huszáremlékműve (80)
 • Bene János: A 4. honvéd huszárezred a keleti fronton 1941-ben (90)

Rubicon 2020/11

Kossuth Lajos

 • Csorba László: Államférfi és legendák hőse (3)
 • Csorba László, Lengyel Beatrix: Egy ismeretlen Kossuth-kép (4)
 • Miskolczy Ambrus: Kossuth Lajos Eperjesen (6)
 • Erdődy Gábor: Békés vagy forradalmi úton? Kossuth a polgári átalakulás alternatíváiról (10)
 • Estók János: Kossuth és a területi autonómia. Nemzetiségi követelések és a magyar nemzetiségi politika 1848-1849-ben (22)
 • Hermann Róbert: Kossuth Lajos és a fővezéri kérdés 1848-1849-ben. Miért Dembiński? Miért Görgei? Miért Bem?
 • Csorba László: A turini remete. Kossuth Olaszországban
  • Benne: Lengyel Beatrix: Vizitkártya 1867-ből
 • Lengyel Beatrix: A „távcsöves Kossuth”. Egy kép az amatőr természetbűvár olaszországi otthonából (66)
 • Schwarzwölder Ádám: Kossuth halála. Magyarországon a halál is politizál (68)
 • Fazekas Csaba: Kossuth Lajos házassága (80)