Családi Jog 2024/1

A családjog jövője

 • Katonáné Pehr Erika: A családformák pluralizmusa és annak megjelenése, különös figyelemmel az örökbefogadás hazai és nemzetközi szabályozására, valamint gyakorlatára (1)
 • Gyengéné Nagy Márta: „Bennszülöttek a digitális dzsungelben” – a gyermek digitális önrendelkezési joga a gyermeki jogok oldaláról. 1. rész (13)

Nézőpontok

 • Martonfalvay Lilla: A mediáció új lehetőségei a családjogi perekben – egy empirikus kutatás tapasztalatai (21)
 • Herke-Fábos Barbara Katalin: Békés különélés a gyermek érdekében – Jogágakon átívelő gondolatok az „Adventi békepipa” rendezvény kapcsán (30)

Külföldi szemle

 • Szeibert Orsolya: Hogyan lehet jól gyakorolni szülői felügyeletet a válás után? (36)

Kitekintés

 • Tancsik Annamária: Családjogi tárgyú nemzetközi egyezmények nyomában (42)

Hírek, események

 • Hidas Szilárd: „Figyeljetek rám!” Konferencia a váltott gondoskodásról (45)
 • Tancsik Annamária: „Mindennapi családjog” Beszámoló a Családi Jog 2023. évi jubileumi konferenciájáról (48)

Könyvismertetés

 • Sápi Edit: Határokon átívelő családjog – két monográfia a Közép-európai Professzori Hálózat Családjogi Kutatócsoportjainak eredményeiről (53)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2023/4

A családjog jövője

 • Kőrös András: Elvek és esetek – a házassági vagyonjog gyakorlatának fő vonalai a Ptk. hatálybalépése után (1)

Nézőpontok

 • Grád András: Határtalan szerelem – A határon átnyúló párkapcsolatok veszélyeiről (14
 • Varga Árpád: A gyermekekre veszélyes online kihívások fogalma, jellemzői, okai és a hazai fiatalok érintettsége (21)
 • Herke-Fábos Barbara Katalin: Az áldozatsegítő központok helye a gyermekvédelmi jelzőrendszerben – az áldozattá válás kezelése igazságügyi szolgáltatási eszközökkel (29)

Joggyakorlat

 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (37)
 • Tauber Tünde, Utassy Ilona: Családjogi érintettségű ügyek a közigazgatási ügyszakban 2. rész (43)

Hírek, események

 • Alberti Giulia: Minden gyerekről – beszámoló az UNICEF Magyarország 2023. évi gyermekjogi konferenciájáról (53)
 • Parti Mónika, Szabó Eszter: Mediáció, a XXI. század békepipája – pipafüst télen-nyáron (55)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.