Gazdaság és Jog 2024/1-2

Tanulmányok

  • Gárdos Péter: A megtérítési igény megújult szabályozása a Ptk.-ban (3)
  • Török Tamás: A legfőbb szerv alapvető (elsődleges) szabályai (8)
  • Leszkoven László: Érdekleengedés vagy lemondás? Elbirtokolható-e az előzékenység? (17)
  • Halász Csenge: „Csak pár kattintás?” – Elmélkedés a közösségi oldalak szolgáltatói és felhasználói között létrejött blankettaszerződésekről (22)
  • Habány Levente, Habány Leventéné Orosz Zsuzsanna a: A mesterséges intelligenciára vonatkozó etikai elvek gyakorlati átültethetőségéről – Az információbiztonsági szakma válasza (28)
  • Ábrahám Attila: A sportjogról (34)
  • Kiss Attila: Melyik utat válasszam? – A perfelvételi módok és a perfelvétel lezárása (43)
  • Hágen Ádám, Zámbó Katalin: Az applikációs-életterek magyarországi perspektívái (52)

Státuszjogi szemle

  • Bodor Mária: A gazdasági tevékenységet folytató szervezetek és a tagok létszámának összefüggése (57)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.