Családi Jog 2023/4

A családjog jövője

 • Kőrös András: Elvek és esetek – a házassági vagyonjog gyakorlatának fő vonalai a Ptk. hatálybalépése után (1)

Nézőpontok

 • Grád András: Határtalan szerelem – A határon átnyúló párkapcsolatok veszélyeiről (14
 • Varga Árpád: A gyermekekre veszélyes online kihívások fogalma, jellemzői, okai és a hazai fiatalok érintettsége (21)
 • Herke-Fábos Barbara Katalin: Az áldozatsegítő központok helye a gyermekvédelmi jelzőrendszerben – az áldozattá válás kezelése igazságügyi szolgáltatási eszközökkel (29)

Joggyakorlat

 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (37)
 • Tauber Tünde, Utassy Ilona: Családjogi érintettségű ügyek a közigazgatási ügyszakban 2. rész (43)

Hírek, események

 • Alberti Giulia: Minden gyerekről – beszámoló az UNICEF Magyarország 2023. évi gyermekjogi konferenciájáról (53)
 • Parti Mónika, Szabó Eszter: Mediáció, a XXI. század békepipája – pipafüst télen-nyáron (55)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2022/3

A családjog jövője

 • Lápossy Attila: Ki nevel a végén? – A szülő neveléshez való jogának alapjogi tartalmáról és határairól (1)

Nézőpontok

 • Gondán-Evetovits Andrea: A tartásra jogosult gyermek szokásos tartózkodási helyének megítélése jogellenes gyermekelvitel esetén (8)
 • Nyírőné Kiss Ildikó: A házassági vagyonjog aktuális kérdéseiről a Kúria Polgári Kollégiuma véleményének tükrében (16)
 • Grád András, Nisztor Mária: Objektív vagy szubjektív – újabb kérdőjelek az igazságügyi pszichológus szakértői vélemények megbízhatósága terén (23)
 • Vajda Andrea: A kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtásának egyes kérdései – a Zalaegerszegi Törvényszék joggyakorlatának áttekintése alapján (30)

Joggyakorlat

 • Nagy Csongor István: Az EU nemzetközi magánjogának család- és öröklési jogi szabályai a magyar bíróságok gyakorlatában (37)
 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (43)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2022/2

A családjog jövője

 • Kurucz Mária, Czellecz Botond: A határon átnyúló szülői felelősségi és jogellenes gyermekelviteli ügyek új európai uniós szabályozása. 2. rész (1)

Nézőpontok

 • Krémer András, Gyulai Edina: Az iskolaőrségről és lehetséges alternatíváiról. 2. rész (7)
 • Csalár Dorina: A gyermekek online szexuális kizsákmányolása elleni fellépés lehetősége – egy internetes segélyszolgálat gyakorlata és tapasztalatai (15)
 • Grád András: Veled vagy nélküled. A különélő szülők közötti együttműködés néhány jogi és pszichológiai kérdése közös szülői felügyelet esetén (22)
 • Rácz Andrea: A jóléti pluralizmus és a szükségletek sokszínűsége a gyermekvédelemben (26)

Külföldi szemle

 • Szeibert Orsolya: A váltott gondoskodás előnyei és akadályai, továbbá a gyermek vallásszabadsága és származás megismeréséhez fűződő joga nemzetközi összehasonlításban (32)

Joggyakorlat

 • Simon Károly László: Versengő egyenesági rokoni kapcsolatok, avagy van-e helye az apaság bírósági megállapításának örökbefogadott gyermek esetén (37)

Hírek, események

 • Tancsik Annamária: „Családjog az idő sodrában”. Beszámoló a Családi Jog folyóirat 2022. évi konferenciájáról (43)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2022/1

A családjog jövője

 • Gyurkó Szilvia: A gyermekek önálló jogi képviseletének kérdése a családjogi perekben – a gyermekrészvétel jogának érvényesülése (1)
 • Szeibert Orsolya: Új mérföldkő a hazai családjogi szabályozásban: a bíróság által elrendelhető közös szülői felügyelet és váltott gondoskodás (10)
 • Kurucz Mária, Czellecz Botond: A határon átnyúló szülői felelősségi és jogellenes gyermekelviteli ügyek új európai uniós szabályozása 1. rész (16)

Nézőpontok

 • Krémer András, Gyulai Edina: Az iskolaőrségről és lehetséges alternatíváiról. 1. rész. Problémafelvetés (21)
 • Novák Rebeka: Megkötözött lábakkal táncolunk – a lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakóhely évenkénti változásáról szóló megállapodás lehetősége, okai és aggályai (29)

Kitekintés

 • Boros Zsuzsa: A gyermek jogai és legfőbb érdeke – az Európa Tanács szakbizottsága vizsgálatának tükrében. Beszámoló egy készülő ajánlástervezetről (35)

Joggyakorlat

 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (39)

Interjú

 • Grád András: Akinek szenvedélye volt a hivatása. Grád András interjúja Kristófné Kontra Erzsébettel, a Pesti Központi Kerületi Bíróság Családjogi Csoportjának volt vezetőjével (43)

Hírek, események

 • Szemán Felicitász: „Történelmi” idők a Fővárosi Törvényszék Családjogi Műhelyében (47)
 • Tancsik Annamária: „Fókuszban a gyermek”. Beszámoló a Családi Jog folyóirat 2021. évi konferenciájáról (51)

***

Elektronikus formátumban elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Családi Jog 2021/4

 • Gyengéné Nagy Márta: A megújulás küszöbén. A joggyakorlat hatása az átdolgozott Brüsszel IIa rendeletre (1)
 • Monostori Judit: Demográfiai események és családi beágyazottságok az életpálya különböző pontjain – mikro- és makroszintű összefüggések (9)
 • Grád András: Az akadályozás megakadályozása. Hogyan akadályozható meg a kapcsolattartásnak a gondozó szülő lakhelyváltoztatásával történő ellehetetlenítése? (22)
 • Bangóné Átol Zsuzsanna: A bírósági közvetítés elmúlt hét éve a mediátor szemszögéből (30)
 • Andódi László: A bíró szerepe a közvetítés hazai gyakorlatában és fejlesztésében (35)
 • Szeibert Orsolya: A váltott gondoskodás – amerikai és svéd tapasztalatok; a kutatás nehézségei (39)
 • Lux Ágnes: Az Európai Unió új gyermekjogi stratégiája (45)
 • Akire méltán felnézhetünk. Grád András interjúja Szűcs Andreával, a Magyar Ügyvédi Kamara volt elnökhelyettesével, a Magyar Ügyvédnők Egyesülete alapítójával (53)
 • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (56)
 • Haász Diána: A vélemény számít? In memoriam Szegedi Márton (61)