Közgazdasági Szemle 2023/3

 • Győrffy Dóra: Iparpolitika és akkumulátorgyártás Magyarországon és Svédországban (245)
 • Vidovics-Dancs Ágnes: Kizárólag fedezeti céllal (274)
 • Török Ádám, Nagy Andrea Magda, Konka Boglárka: A koronavírus-járvány a közgazdasági szakirodalomban. Egy új határterület tudománymetriai elemzése (284)

Esszé

 • Kerekes Sándor: Zsörtölődő megjegyzések a Dasgupta-jelentésről Friedrich Hayek elméletének tükrében (305)

Tudományos tájékoztató

 • Balogh Gábor, Golovics József: A gazdaságtudományi doktori iskolák helyzete Magyarországon (322)

Könyvismertetés

 • Czeglédi Pál: A személyes tudás megtestesítője. Bruce Caldwell, Hansjoerg Klausinger: Hayek. A life, 1899-1950 (339)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (346)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Demográfia 2021/2-3

Tanulmányok

 • Ligeti Anna Sára: A földrajzi mobilitás változó mintázatai: Átmeneti elvándorlás, tartós letelepedés és cirkuláris migráció a magyar állampolgárok körében (109)
 • Bördős Katalin, Szabó-Morvai Ágnes: A 2000-2015 közötti családpolitikai intézkedések hatása a születésszámra Magyarországon (137)
 • Golovics József: Célország-preferenciák az elvándorlást tervező magyar orvosok körében (171)
 • Moksony Ferenc: A természetes kísérlet alkalmazása a demográfiai és szociológiai kutatásban (201)
 • Szerzőinknek (223)
 • Megrendelőlap (227)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2021/2

Tematikus összeállítás • Abszolút pedagógusok nyomában

 • Trencsényi László: Az abszolút pedagógusok életpályájának néhány tanulsága (147)
 • Kiss Endre: A valóságosan létező abszolút pedagógus (159)
 • Hudra Árpád: Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus (168)
 • Forrai Judit: Pető András és a konduktív pedagógia (179)
 • Hudra Árpád: Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról (191)

2020. Nobel-díjak 2.

 • Kovács József: Fekete lyukak kutatói kapták a fizikai Nobel-díjat 2020-ban (201)
 • Varga Máté: Kémiai Nobel-díj, 2020 (214)
 • Eső Péter, Simonovits András: Árverések – elmélettől a gyakorlatig: a 2020-as közgazdasági Nobel-emlékdíjról (217)

Tanulmányok

 • Szekanecz Zoltán, Constantin Tamás: Covid19: citokinek viharában (226)
 • Golovics József, Zsinkó Máté: A magyar orvosmigráció jellemzői a 2010-es években (240)

Vélemény, vita

 • Sarkadi Balázs: Tudomány, gyógyítás és újságírás (249)

Megemlékezés

 • Koós Sándor, Koósné Török Erzsébet: Stefanovits Pál születésének 100. évfordulójára (254)

Ki a tudós?

 • Bazsa György: Ki volt a tudós? Ki a tudós ma? És holnap? (262)
 • Bollobás Enikő: Tudósok, tudományok és örömök (268)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • B. Kádár Zsuzsanna: Kende Péter utazásai… „Így születtem elegánsan” (273)
 • Tószegi Zsuzsanna: Az online tér hatása az emberi viselkedésre: cybercsapda (276)
 • Hajós-Baku Eszter: „Az úr bevonul szentélyébe!” kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében (279)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (281)

Elektronikusan elérhető itt.

Közgazdasági Szemle 2021/1

Intézményi közgazdaságtan

 • Rosta Miklós: Előszó (1)

Tanulmányok

Sen Amartya: Marx Kornai után (7)

 • Csaba László: Az intézményi gazdaságtan megújulása (14)
 • Golovics József: Intézmények, tökéletlen racionalitás és tranzakciós költség. Egységes terminológia az új intézményi Nobel-díjasok körében? (32)
 • Győrffy Dóra: Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között (47)
 • Katona Márton, Petrovics Nándor: Válság és együttműködés. A koronavírus-járvány okozta lehetséges intézményi változások és a kooperatív közszolgáltatások (76)
 • Hámori Balázs: A figyelem ökonómiája. A vevők meghódításának új módszerei és csatornái (96)

Elektronikus formában elérhető itt.