Történelmi Szemle 2022/2

Tanulmányok

  • Tringli István: A magyar szokásjog és a protestáns természetjog magyarul (173)
  • Kádár Zsófia: Egyháziak a magyar országgyűlések alsótábláján, 1608-1688 (203)

A paraszti világ tükröződései

  • Horváth Gergely Krisztián: A magyarországi jobbágyfelszabadítás végrehajtása és történészi percepciói (251)
  • Tompa László: Törpebirtokostól az óriás uradalomig. A szerződéses jobbágyság Veszprém, Sopron, Borsod és Bihar vármegyékben (269)
  • Csikós Gábor: „…mennél több bolondot kell termelni az államnak”. A társadalom alakíthatóságának élettani határai, 1952 (295)
  • Petrás Éva: A szociális kérdés alakváltozatai. Czettler Jenő mezőgazdasági szociálpolitikai koncepciója (315)
  • Gárdonyi Máté: „A vidék a mi terünk.” Egyházpolitikai harc, katolikus társadalomszervezés és a vidék problémái a 19. század végének Magyarországán (327)