Ügyészek Lapja 2024/1-2

Tanulmányok

 • Windt Szandra: A jó bornak nem kell cégér!? Aktuális helyzetkép a szexuális szolgáltatások magyar hirdetéseiről (5)
 • Brazda Zsombor Zsolt: Az elkövetési módokkal kapcsolatban felmerülő kérdések a szexuális kényszerítés esetében (17)
 • Tilki Katalin: Az állatkínzás nyomozását nehezítő és segítő tényezők (29)

Kriminalisztika

 • Fenyvesi Csaba: A nem létező nyomok kriminalisztikai üzenetei (47)

Disputa

 • Jacsó Judit, Lindt Roland: Beszámoló a HERCULE Nyári Akadémiáról (63)
 • „Szemle a büntetőeljárásban” Kerekasztal-beszélgetés Pusztai László emlékére (71)
 • Kalucza Zsófia: „Mindentől félünk, ami a legbelsőbb személyiségünket érinti” Gondolatok A mesterséges intelligencia és a bűnözés című kerekasztal-beszélgetés kapcsán (73)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Nánási Gábor: Kozma Sándor két temetése (81)
 • Antali Dániel Gábor, Hernádi Máté: A közérdekű munka büntetés és annak végrehajtása különböző ügyészi szerepkörökből (95)
 • Bácskai Máté: A kriptovaluták büntetőjogi értelmezése a pénzmosás és a lopás tükrében (103)

Figyelő – OKRI hírek

 • Az aktafeldolgozások módszertani problémái. Interjú Kó József szociológussal. I. rész (111)
 • A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Átadták az Emberi Méltóság védelméért Díjat (117)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Márton Balázs: The mutual roots and cooperation of Eurojust and the European Public Prosecutor’s Office (121)
 • Kliszek Noémi: The origins of the military saint’s cult in the Old and the New Testaments – Part 3. The martial spirit of the patristic age (131)

Könyvismertetés

 • Kiss Anna: Vetter Szilvia: Állatvédelmi jog (139)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (143)

Ügyvédek Lapja 2024/2

 • Havasi Dezső: Az ügyvédi tevékenység sajátosságai a XXI. század első harmadában (2)
 • Becker Tibor: Az ügyvédi kamara és a kockázatmentes ügyvédi letétkezelési tevékenyésg (6)
 • Cserba Lajos: A Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottságának első öt éve (12)
 • Károlyi Attila: A képzés összeköti a kamarai tagságot (13)
 • Czine Ágnes: Nők a büntetőügyekben (14)
 • Fenyvesi Csaba: A negatív nyomok üzenetei a védőőgyvédeknek (18)
 • Gerő Tamás: A házassági vagyonjog fontos részletei – Beszélgetés Kövesné Kósa Zsuzsanna kúriai bíróval (25)
 • Hidasi Gábor: Hogyan fakasszon vizet a csapból az új tulajdonos? (32)
 • Szabó Kálmán: A közkereseti társaság (vagy bt.) tagjának halála (34)
 • Homoki Péter: AI – mi történt az elmúlt egy évben, és mit várjunk a jövőtől? (37)
 • Czirják-Nagy Ágota: Jegyzet az AI Act margójára (40)
 • Horváth Kristóf: A generatív mesterséges intelligencia jogi munkavégzés során történő felhasználásáról (43)

Ügyvédek Lapja 2023/5

 • Az európai ügyvédek képviselői és Ferenc pápa mélyen elkötelezettek a jogállamiság sérthetetlensége mellett (2)
 • Az erőszak veszélyének kitett és áldozatul esett nők megvédését szorgalmazó, fontos nemzetközi dokumentumot fogadott el a MÜK (6)
 • A jogtanácsosok ügyvédi kamarai integrációja befejeződött, a közöös fedél alatt eredményes munka folyik (9)
 • Bittsánszky Géza Ádám: A jogtanácsosi hivatás kialakulása és jogi helyzete Magyarországon (11)
 • Posta Attila, Kiss Ottilia: Javaslatok a közbizalomra érdemtelenség mérlegelésének szempontjaihoz (16)
 • Garajszki Zoltán: Lefoglalhatók-e a korai védői titkok? (20)
 • Fenyvesi Csaba: A flow és a (védő)ügyvéd (24)
 • Dékány Dóra, Molnár Adél: Az ügyfél nem jogosult bejelentést tenni (28)
 • Hidasi Gábor, Tóth Balázs: Az önálló rendeltetési egység (32)
 • Pődör Lea: Ókori logikai fejtörő: Prótagórasz és tanítványa pere (34)
 • Virágh Árpád: Az ügyvédek jogi tanácsadásának vizsgálata nyelvészeti szemszögből (40)
 • Szabó Kálmán: A közigazgatás görbe szemmel (46)
 • Rásó Miklós Béla: Rásó ügyvédi múzeum Vasváron (48)

Belügyi Szemle 2023/4

 • Előszó (565)

Tanulmányok

 • Vida József: Egyezség a bűnösség beismeréséről – érvek, ellenérvek (567)
 • Petrétei Dávid: A daktiloszkópiai nyomkutatás modern módszerei I. – A fizikai módszerek (585)
 • Nagy Ivett: A hatályos büntetőeljárási törvény egyes változásainak vizsgálata a szervezett bűnözés elleni fellépés tükrében (603)
 • Fenyvesi Csaba: Masni a szilvafa árnyékában Az utolsó baranyai halálraítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai (625)
 • Cieleszky Péter: A rendészet rendje 2. A rend fogalmi rétegei, a társadalmi rend és az igazságosság (637)
 • Nagy Attila, Szakács Zoltán: Az alvási apnoe betegség kapcsán végzett vizsgálatok az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház Alváslaborban (659)
 • Lakatos Bence, Vass Gyula, Teknős László: A katasztrófavédelmi hatósági feladatokat támogató rendszerek alkalmazási lehetőségei (669)
 • Hohmann Balázs: Chatbotok a kormányzati platformok szolgálatában. Alkalmazási követelmények és átláthatósági hatások (691)

Recenzió

 • Torma Albert: Neurobiológia és bűnözés: Etikai szempontok (711)

Könyvismertetés

 • Németh Viktor: A nemzetközi tudományos láthatóság eszközei (717)

Interjú

 • Fazekas-Pátyodi Szandra: „Elmélet és gyakorlat házassága a sikeres kriminológiaoktatásért” Interjú Dr. habil. Ambrus Istvánnal, az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi docensével

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Ügyvédek Lapja 2022/6

 • Magyar Ügyvédek Napja 2022 – Hivatásrendi ünnep, szakmaiság, elismerések (2)
 • Bánáti János: A magyar ügyvédség méltán lehet büszke elért eredményeire (3)
 • Varga Judit: Az ügyvédség államhatalomtól való függetlenségét közjogi normák biztosítják (4)
 • Sulyok Tamás: Az ügyvédség alkotmányjogi helyzete 2022-ben (6)
 • Kitüntetések (10)
 • Hidasi Gábor interjúja Tóth Balázzsal: Újabb tisztázó részletek az ingatlan-nyilvántartási törvényről (13)
 • Kónya István: Az anyagi igazság és a konszenzuális eljárásjogi jogintézmények viszonya (18)
 • Öröksége: élő tudomány – Tisztelgés Király Tibor emléke előtt (22)
 • Bánáti János: Új kihívások a védői munkában (24)
 • Schmidt Richárd: A New York-i választottbírósági egyezmény (28)
 • Méhes Dávid Dániel: „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk” (34)
 • Fenyvesi Csaba: Védőügyvédi tanulság egy emberölés nyomán (38)
 • Beszélgetés Csurgó Ottóval, a MÜBSE ügyvezető elnökével: „Kizárólagos feladatunk az ügyvédség igényeinek kiszolgálása (42)
 • Schlosser Annamária: Az aláírási címpéldányról (44)
 • A Deák Ferenc-díj ügyvéd jutalmazottja 2022-ben Réti László (47)

Ügyvédek Lapja 2022/4

 • Becker Tibor: A kamarai érdekérvényesítés dilemmái (2)
 • Hidasi Gábor: A jogi képviselő kizárásának csapdái (6)
 • Ződi Zsolt: Hová tűntek a perek? (11)
 • Udvary Sándor: A non-humán ágensek helye jogunkban (18)
 • Fázsi László: A halmazat kérdése az állatkínzás tényállásának tükrében (21)
 • CCBE ÚTMUTATÓ – Hogyan javítsák informatikai biztonságukat az ügyvédek a jogellenes megfigyelésekkel szemben (I. rész) (23)
 • Retteghy Dóra: A legelesettebbeknek nyújtanak önkéntes, ingyenes jogi segítsgéget ügyvédek (26)
 • Bende Tibor: Az állami hulladékgazdálkodás közfeladat II. (29)
 • Farkas Csilla: Romániai és magyarországi ügyvédek baráti eszmecseréje, szakmai fóruma (34)
 • Orosz István: Kossuth kontra Ferenc József – Dr. Szecskay Andrással beszélgettünk (39)
 • Közgyűlés a Somogy Megyei Ügyvédi Kamarában – Nőtt az ügyvédség elismertsége a megyében (42)
 • Szabados János: Aktív tapasztalat- és információcsere a kamarai tag jogtanácsosok között (46)
 • Kávészünet alatt is elolvasható egy detektívtörténet – Horváth M. András könyvéről (47)
 • Jogi humorzsák – Megjelent dr. Fenyvesi Csaba új könyve (48)

Ügyvédek Lapja 2022/3

 • Bánáti János: A tisztességes eljáráshoz való jog védői szemmel (2)
 • Király Lilla: A jog uralma, avagy az uralom joga (6)
 • Osztovits András: A tisztességes eljáráshoz való jog a digitális korban (9)
 • Csapó Zsuzsanna: Az orosz-ukrán háború és az egyén felelőssége a ius ad bellum és a ius in bello normák megsértéséért (14)
 • Fenyvesi Csaba: Kriminalisztikai metódusok az orosz-ukrán háborúban (20)
 • Dózsa Dániel, Pataki Petra: Jogviták a háború árnyékában (26)
 • Hidasi Gábor: Parkolóhely a teremgarázsban (29)
 • Komlós Attila: Hivatásunkat magas szinten és kellő szakmai alázattal kell gyakorolnunk – Beszélgetés dr. Kománovics Ibolya ügyvéddel (32)

Kamarai közgyűlések:

 • Debreceni Ügyvédi Kamara (36)
 • Budapesti Ügyvédi Kamara (40)
 • Szegedi Ügyvédi Kamara (43)
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (46)
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara (49)
 • Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara (54)
 • Békés Megyei Ügyvédi Kamara (57)
 • Zala Megyei Ügyvédi Kamara (60)

 • Amikor egybefonódik a gondoskodás és a közösségi összetartozás – Beszélgetés dr. Léka Andor ügyvéddel, a debreceni kamara Ügyvédi Caritas Alapítványának titkárával (63)

Belügyi Szemle 2021/10

 • Szerkesztőségi előszó (1689)

Tanulmányok

 • Finszter Géza: A rejtőzködő bűn és a büntető hatalom (1691)
 • Herke Csongor: A mesterséges intelligencia kriminalisztikai aspektusai (1709)
 • Gárdonyi Gergely, Hautzinger Zoltán: A kriminalisztikai kutatások fejlesztésének lehetősége (1725)
 • Kovács Gábor: Forenzikus tudományok ostrom alatt (1741)
 • Fenyvesi Csaba: A kriminalisztika bűnmegelőzési funkciója (1759)
 • Mészáros Bence: A kriminalisztika hipotézisei (1771)
 • Vigh András: Unortodox kérdések a kriminalisztikai azonosításelmélet köréből (1783)
 • Angyal Miklós: Zadig, Holmes és Zoltán zászlós, avagy mit bizonyít a nyomozó? (1793)

Interjú

 • Dános Valér, Szabó Csaba: „Add nekem a tényt, és én szolgáltatom neked a jogot” Interjú a 80 éves Tremmel Flórián professzorral (1801)

Tanulmányok a bűnügyi tudományokhoz

 • Lohner Klaudia, Hermann Zsombor, Haller József: Szexuális motiváció nyomai a tetthelyen: kriminálpszichológiától a kriminalisztikáig (1813)
 • Székely György László: A felderítés értelmezési tartományai a büntető eljárásjogban és a kriminalisztikában (1829)
 • Póczik Szilveszter: Embercsempészés, nemzetközi bűnügyi együttműködés, ítélethozatal (1851)

Elektronikus formában elérhető itt.

Ügyészek Lapja 2021/1-2

Tanulmányok

 • Ambrus István: Vagyon elleni kriminális cselekmények a modernizálódó kiskereskedelemben (5)
 • Fenyvesi Csaba: Fénykép-, videó-, hang-, tárgyfelismerési kísérlet a magyar bíróságok döntéseiben (17)
 • Kardos Dóra: A büntetést befolyásoló fontosabb alanyi tényezők bemutatása (33)
 • Hurtony Alexandra: Az igazságügyi szakértő szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségeire (53)
 • Tilki Katalin: A magánszféra védelmének büntetőjogon kívüli eszközrendszere (65)

Disputa

 • Inzelt Éva, Szepcsik Regina: Beszámoló a „Korrupciós kockázat, kockázatos korrupció? A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai” című projekt márciusi workshopjáról (81)
 • Takácsné Diófási Ágnes: Nemzetközi együttműködés különböző jogrendszerek között – A Nemzetközi Ügyészi Egyesület XXIV. Éves Konferenciája, Buenos Aires, 2019. szeptember 15-19. (85)
 • Bányai Krisztina: Nemzetközi együttműködés korrupciós ügyekben (89)
 • Pocsai Edit: Nemzetközi együttműködés korrupciós ügyekben különböző jogrendszerek között (91)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • László Balázs: Az önálló ügyészség gondolata egy elfeledett javaslatban (95)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Válas Péter: Birkanyárs (107)

Figyelő – OKRI hírek

 • Nekrológ (115)
 • Gyász (117)
 • Prof. em. Dr. Vókó György DSc emlékére (119)
 • In memoriam Vókó György (1946-2021) (123)
 • Prof. em. Dr. Vókó György DSc publikációs jegyzéke (2012-2020) (127)
 • Mészáros Ádámra emlékezünk (135)
 • Ádám, itt a csilid! (137)
 • Dr. Mészáros Ádám LL.M, PhD publikációs jegyzéke (2001-2020) (139)

Figyelő – európai kitekintő

 • Udvarhelyi Bence: Az Office-tól a College-ig – Gondolatok az Európai Ügyészség szervezeti felépítéséről (147)

Könyvismertetés

 • Bartkó Róbert: Az irreguláris migráció elleni küzdelem eszközei a hazai büntetőjogban (169)