Belügyi Szemle 2024/3

  • Előszó (363)

Tanulmányok

  • Di Blasio Barbara: A keresztény hit szerepe a női fogvatartottak reintegrációjában (365)
  • Hezam Leila Melinda: A vallási nevelés szerepe a harmadlagos bűnmegelőzésben (393)
  • Erdélyi Csaba: A vallásgyakorlás helyzete, szerepe, lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységében (415)
  • Kovács Mihály: A művészet és a hit kapcsolódási lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között (431)
  • Domokos Andrea: Valláserkölcsi nevelés egykor és ma (449)
  • Tihanyi Miklós, Sivadó Máté, Fekete Márta, Miklósi Márta: Van-e kapcsolat a vallásos meggyőződés és a megbánás között? Kutatás hosszúidős fogvatartottak körében (461)
  • Köbel Szilvia: A börtönlelkészi szolgálat alapjogi vetülete – a jogdogmatikán innen és túl (491)
  • Leila Melinda Hezam: The role of religious education in tertiary crime prevention (501)
  • Barbara Di Blasio: The role of Christian faith in the reintegration of female prisoners (521)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.