Médiakutató 2024/1

Történelem

 • Bajomi-Lázár Péter, Boldog Dalma: A távíró és az internet. Két forradalmi hatású bináris és globális hálózat összehasonlítása (7)

Populizmus

 • Barki Bálint: Média és büntető populizmus (29)

Dezinformáció

 • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely: Deepfake és dezinformáció. Mit tehet a jog a mélyhamisítással készített álhírek ellen? (41)

Migráció

 • Farkas Eszter, Farkas Attila: „Ukrán migráns, migráns migráns”. A migrációval kapcsolatos attitűdök változása eltérő médiadiskurzusok fényében (53)

Módszertan

 • Sebestyén Attila: Kracauer kvalitása: a tartalomelemzés „humanista” megközelítésben (69)

Kritika

 • Prantner Csilla: Mitől lesz jó a szoftvered? Herendy Csilla UX kutatás elmélete és gyakorlata című könyvéről (81)
 • Kázmér László: Amerika-kép a Horthy-korszakban. Sipos Balázs „Amerika, ezeremeletes mennyország” Amerika és az amerikanizmus a Horthy-kori nyilvánosságban című könyvéről (83)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Politikatudományi Szemle 2021/2

Közpolitika

 • Farkas Eszter: Közpolitikai témák szerepe a pártválasztásban kampány előtt és után – egy longitudinális megközelítés eredményei (7)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Blairtől Periklészhez. A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták” (27)
 • Balogh László Levente: Hannah Arendt Platónról és a politikai filozófia hagyományáról (47)
 • Horváth Szilvia: A klasszikus eszméje: a kortárs politikaelmélet egyik forrásáról (65)

Kitekintő

 • Árpási Botond: A politikai vezetés narratív konstrukciója. A magyarországi politikai vezetéskutatási munkák konstruktivista olvasata (87)

Recenzió

 • Laki Mihály: A Nemzeti Együttműködés Rendszere a világjárvány előtt (Brave New Hungary Mapping the „System of National Cooperation”) (115)
 • Zsiger Ádám: A velünk maradó ellenség (Horváth Szilvia, Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus: Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról) (123)
 • Csizmadia Ervin: Lehet-e megítélés nélkül beszélni a politikai vezetésről? (Metz Rudolf: A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei a gyakorlatai a demokráciában) (131)
 • Könyvfigyelő (141)
 • Abstracts (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.