Fontes Iuris 2022/3

Bevezető

  • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

  • Interjú Répássy Róberttel, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával (5)

Tanulmányok

Közjog

  • Faragó-Farkas Mariann Gabriella: A gyermekek adatainak védelme az online térben (8)

Büntetőjog

  • Vass Péter: A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei (14)

Magánjog

  • Szabó Judit: Zöld átállás a magánjogban: uniós irányelvjavaslat a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról (22)

Európai és nemzetközi jog

  • Somogyi Olivia: Az acte clair doktrina hatása az európai uniós jog egységes értelmezésére (31)

  • Jogértelmezés (38)
  • Konferencia-összefoglaló (41)

Hírek, események

  • Közéleti események (44)
  • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (47)