Statisztikai Szemle 2024/2

Tanulmányok

 • Dusek Tamás: A mérés és a méréselmélet néhány alapkérdése (107)
 • Csutora Mária, Vetőné Mózer Zsófia: A fosszilis inputok és outputok teljes költsége az ágazati kapcsolatok mérlege alapján – Kína példája (158)
 • Martus Bettina: Most vegyem, vagy később? A repülőjegyek árazásával kapcsolatos összefüggések elemzése (187)

Fórum

 • Hírek, események (209)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2023/5

 • Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Fadgyas-Freyler Petra: Társadalmi különbségek a magyarországi gyerekek fogainak állapotában és egészségmagatartásában (453)
 • Hornyák Miklós, Kruzslicz Ferenc, Lányi Beatrix: A kis- és középvállalatok digitális transzformációja – az online jelenlét és a versenyképesség összefüggései (517)
 • Vörös Zsófia, Rideg András, Sipos Norbert, Lukovszki Lívia: A vállalkozói döntéshozatali logikák kognitív megközelítése (544)

Vita

 • Szakolczai György: Megjegyzések és kiegészítések Dusek Tamás Keynes-esszéjéhez (564)
 • Dusek Tamás: Viszonválasz Szakolczai Györgynek (578)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (584)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/9

Tanulmányok

 • Bareith Tibor, Varga József: Az inflációs célt követő rendszer hozzájárulása az infláció mérsékléséhez Magyarországon (989)
 • Karsai Judit: A kelet-közép-európai startupok romló kilátásai a nemzetközi kockázatitőke-piacon (1009)
 • Novák Zsuzsanna, Szalay Zsuzsanna, Szathmáry Géza: Váltóalapú likviditásteremtés (1031)

Esszé

 • Dusek Tamás: Keynes sikerességének és népszerűségének okai Keynes életrajzai szerint (1048)

Műhely

 • Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági és regionális konvergencia mozgatórugói és váltómozgása az Európai Unióban (1073)

Könyvismertetés

 • Kovács Antal Ferenc: A Dasgupta-jelentés: fenntarthatóság, biodiverzitás és vagyoni szemléletű gazdasági fejlődés (1098)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2022/4

Tanulmányok

 • Fűrész Diána Ivett, Rappai Gábor:Megasportesemények hatása a tőzsdei árfolyamokra (325)
 • Urbán Ferenc: Vándorlásstatisztikai definíciók a nemzetközi ajánlások tükrében (363)
 • Ritzlné Kazimir Ildikó, Máténé Bella Klaudia: A hiányzó kereskedős áfacsalás miatt végzett importkiigazítás a magyarországi nemzeti számlákban 2015 és 2020 között (383)

Műhely

 • Dusek Tamás: A valószínűségszámítás ókori és középkori hiányának okai (408)

Fórum

 • Hírek, események (421)
 • Kiadók ajánlata (424)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.