Európai Jog 2023/3

Vezértanulmány

 • Károlyi Balázs: Az uniós jog elsődlegessége elvének és az EUB ítéletei joghatásának korlátozása a nemzeti alkotmánybíróságok gyakorlatában (1)

Jogharmonizáció

 • Barcsi Tamás, Szekeres Diána: A sportetika és a sportjog határán (10)
 • Diósi Szabolcs: Tiltott gyakorlatok, „elfogadhatatlan kockázat” – Az Európai Bizottság rendelettervezete a diszruptív Mesterséges-Intelligencia-technológiák megfékezésére (17)

Fórum

 • Szilágyi Ferenc: Ütközhet-e a német közrendbe a magyar szabályozás szerinti előírt „emelt pótdíj”? – a német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2022. szeptember 29-én hozott ítélete (25)

Recenzió

 • Kürti Tamás Dániel: Recenzió Halmai Péter (szerk.) – A Gazdasági és Monetáris Unió jövője – Európai perspektívák című kötetről (32)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódex adatbázisából,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Filozófiai Szemle 2022/3

 • Ambrus Gergely: Bevezető. Fizikalizmus és tudomány (5)

Fókusz

 • Márton Miklós: Egy megengedő fizikalizmus. Noam Chomsky metodológiai fizikalizmusa (11)
 • Gyenis Balázs: Elmélet-szuperveniancia fizikalizmus és a fizika jövőbeli változásai (41)
 • Gömöri Márton: Redukcionizmus: a korrelációk magyarázatán alapuló érv vázlata (67)
 • E. Szabó László: Fizikalizmus és a Quine-Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum (75)
 • Bernáth László: Fizikalizmus, szabad akarat és moralitás (86)
 • Ambrus Gergely: Metafizikai és logikai empirista fizikalizmus. Az érzet-agyállapot azonosságelmélet forrásai (110)

Varia

 • Gömöri György: Isaac Newton első magyar hívei és követői (139)
 • Szalai Miklós: A szabadság a történelemben. Marx történelemelmélete és a szocializmusba való átmenet (151)
 • Barcsi Tamás, Diósi Szabolcs: Hasznos test, dividuum, nyersanyag. A felügyeleti társadalomtól az (ön)ellenőrző és megfigyelési kapitalizmusig (172)
 • Péter Szabina: Érzet és értelmezés (195)

Recenzió

 • Szécsényi Endre: A végtelentől a mérhetetlenig (215)
 • Kéri Dénes: Különös utazás (229)
 • Kiss Lajos András: Utópiák és kollapszológiák között (236)
 • Daradics Boglárka: Hagyomány és hagyománytörés (244)
 • Turbucz Péter: Zátonyra futtatott filozófia (250)
 • E számunk szerzői (257)
 • Summaries (261)