Belügyi Szemle 2024/3

 • Előszó (363)

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara: A keresztény hit szerepe a női fogvatartottak reintegrációjában (365)
 • Hezam Leila Melinda: A vallási nevelés szerepe a harmadlagos bűnmegelőzésben (393)
 • Erdélyi Csaba: A vallásgyakorlás helyzete, szerepe, lehetőségei a büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységében (415)
 • Kovács Mihály: A művészet és a hit kapcsolódási lehetőségei büntetés-végrehajtási keretek között (431)
 • Domokos Andrea: Valláserkölcsi nevelés egykor és ma (449)
 • Tihanyi Miklós, Sivadó Máté, Fekete Márta, Miklósi Márta: Van-e kapcsolat a vallásos meggyőződés és a megbánás között? Kutatás hosszúidős fogvatartottak körében (461)
 • Köbel Szilvia: A börtönlelkészi szolgálat alapjogi vetülete – a jogdogmatikán innen és túl (491)
 • Leila Melinda Hezam: The role of religious education in tertiary crime prevention (501)
 • Barbara Di Blasio: The role of Christian faith in the reintegration of female prisoners (521)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Börtönügyi Szemle 2023/2

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara: Márianosztra öröksége – A Vincés Nővérek börtönpasztorizációja )5)
 • Erdélyi Csaba: A vallásgyakorlás szerepe a reintegrációs tevékenységben – A börtönlelkészek helyzete a büntetés-végrehajtási szervezetben (23)
 • Hezam Leila Melinda: A vallás mint a reintegrációs törekvések motivációs alapja a fogvatartottak körében (45)
 • Szilassy Roland: A fogvatartottak vallásgyakorlásának aspektusai II. – A 2023. évi kiterjesztett kutatás tapasztalatai (61)

Röviden

 • Berze Iván Zsolt, Hülber Attila, Dúll Andrea: Színdinamikai kutatássorozat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az ELTE Ember-Környezet Tranzakció Intézet együttműködésében (90)
 • Bogotyán Róbert Lajos: Recenzió Czenczer Orsolya „Quo vadis büntetés-végrehajtás? – A COVID-19 világjárvány hatása a magyar büntetés-végrehajtás rendszerére” című monográfiájáról (96)
 • Huller Ervin: Recenzió a „Pszichopedagógia” című könyvről (98)
 • Szucsáki Melinda: Beszámoló a Magyar Pszichológiai Társaság XXX. Országos Tudományos Nagygyűlésén elhangzott előadásról (100)
 • Várnagy Andrea: Missziós találkozások a falak mögött (101)

Börtönügyi Szemle 2022/3

Tanulmányok

 • Di Blasio Barbara, Kiss Viktória: Családi minták a függőségek kialakulásában (5)
 • Nagy Balázs Antal: Az őrszemélyzet szolgálatellátása és a büntetés-végrehajtási célok evolúciója – Összefüggések és kölcsönhatások (19)
 • Sinkó Csaba: Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt értékeinek és eredményeinek bemutatása (37)
 • Virágh-Vizvári Fanni: A gyermekvédelem és a büntetés-végrehajtás metszéspontján – A javítóintézeti dolgozók feladatellátásához szükséges kompetenciák a zárt intézeti oktatás tükrében (59)

Röviden

 • Bácskai Tünde: Reintegráció a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásáva (72)
 • Gulyás Máté, Várkonyi Zsolt Kristóf: A Szent Adorján Milleniumi Emlékévek (2019-2024) kiemelt eseményei (81)