Fontes Iuris 2020/2

Bevezető

 • Miniszteri beköszöntő (3)

Interjú

 • Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel (5)

Kiemelt tanulmány

 • Salgó László Péter: A hazai veszélyhelyzeti jogalkotás a kodifikátor szemével (8)

Tanulmányok

Közjog

 • Vajna Zita Barbara, Czigle Evelin: A szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához fűződő alapvető jog érvényesülésének és korlátozásának határai a veszélyhelyzet idején, kitekintve az európai uniós szabályozásra (19)

Büntetőjog

 • Busch Balázs, Vass Péter: Különleges jogrendhez, különleges büntetőeljárás (34)

Magánjog

 • Kőrösy Judit, Szilágyi-Tóth Ágnes, Ribaritsné Győri Enikő: A veszélyhelyzet ideje alatt a magánjogi jogi személyekre, az egyéni vállalkozókra és a társasházakra vonatkozó eltérő szabályok megalkotásának jogalkotói célkitűzései, a szabályozással biztosított veszélyhelyzeti működés (45)

Európai és nemzetközi jog

 • Rudi Alexandra, Ujhelyi Dávid: A szellemi tulajdonjog területén megvalósult különleges jogrendi jogalkotás – háttér és eredmények (53)

Jogértelmezés

 • Az illetékesség egyes kérdései az ügyfél lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megváltozására tekintettel (59)
 • A házassági és élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásba történő bejegyzésének szabályozása a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.31.) Korm. rendelet tükrében (60)
  Konferencia-összefoglaló
 • Vitaindító az Európa jövőjéről szóló konferenciához: az intézményközi megállapodás perspektívái, tagállami és intézményi elvárások (62)

Hírek, események

 • Közéleti események (65)
 • Kihirdetett törvények és az Igazságügyi Minisztérium tevékenységét közvetlenül érintő fontosabb egyéb jogszabályok (73)