Családi Jog 2021/1

  • Visontai-Szabó Katalin: A családjog jövője (1)
  • Simon Károly László: Nézőpontok (9)
  • Czabán Samu: Pszichológiai hatások veszélyei a bírósági eljárásokban, különös tekintettel a családjogi perekre (16)

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: A sérülékeny nagykorúak helyzete és védelme – új megoldások és tapasztalatok Portugáliában, Ausztriában és Norvégiában (23)

Kitekintés

  • Hideg Milán István: Nemzetközi párok joga – a házastársasak és a bejegyzett élettársak vagyonjogi ügyeinek szabályozása az Európai Unióban, különös tekintettel az alkalmazandó jogra (28)

Joggyakorlat

  • Ferge Zsigmond: Az Európai Unió Bíróságának újabb ítéleteiből (33)
  • Nyírőné Kiss Ildikó: Az élettársi vagyonszaporulat és megosztása – a Ptk. és a régi Ptk. szabályainak összevetése gyakorlati szemszögből (37)
  • Gyulai Edina: A személyes és az online mediáció a kapcsolattartási ügyelet gyakorlatában pandémia idején (45)

Könyvismertetés

  • Haász Diána: Sztancsik Veronika: A mentális betegség bélyege (53)