Politikatudományi Szemle 2023/3

Tudománypolitika

 • Kristóf Luca: Nemzeti büszkeség vagy gazdasági hasznosság? A tudomány és a tudósok megítélése a (tudomány)politikai konfliktusok tükrében (7)

Hatalommegosztás és demokrácia

 • Antal Attila: A kivételes jogrend és a demokrácia (29)

Politikatörténet

 • Csizmadia Ervin: A kormányzati ciklusok mintázatának változásai 1990-2010. Külföldi példák és magyar váltógazdálkodási ciklus módosulása 2006-ban (55)

Pártok, pártrendszer Közép-Európában

 • Baranyai Nóra: A kelet-közép-európai etnoregionális pártok tipológiája (81)

A politikai kutatás módszertana

 • Stefkovics Ádám, Kollár Dávid, Pavalacs András: Horgonyt le! A bal-jobboldali skála érvényessége Magyarországon és egy korrekciós javaslat lehorgonyzó vinyetta-módszerrel (107)

Kitekintő

 • Papházi Viktor: el (nem) kötelezettek? A fiatalság politikai részvétele a nemzetközi politikatudományi irodalom szemszögéből (137)
 • Összefoglalók (149)

Politikatudományi Szemle 2021/2

Közpolitika

 • Farkas Eszter: Közpolitikai témák szerepe a pártválasztásban kampány előtt és után – egy longitudinális megközelítés eredményei (7)

Politikaelmélet

 • Illés Gábor: Blairtől Periklészhez. A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták” (27)
 • Balogh László Levente: Hannah Arendt Platónról és a politikai filozófia hagyományáról (47)
 • Horváth Szilvia: A klasszikus eszméje: a kortárs politikaelmélet egyik forrásáról (65)

Kitekintő

 • Árpási Botond: A politikai vezetés narratív konstrukciója. A magyarországi politikai vezetéskutatási munkák konstruktivista olvasata (87)

Recenzió

 • Laki Mihály: A Nemzeti Együttműködés Rendszere a világjárvány előtt (Brave New Hungary Mapping the „System of National Cooperation”) (115)
 • Zsiger Ádám: A velünk maradó ellenség (Horváth Szilvia, Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus: Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról) (123)
 • Csizmadia Ervin: Lehet-e megítélés nélkül beszélni a politikai vezetésről? (Metz Rudolf: A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei a gyakorlatai a demokráciában) (131)
 • Könyvfigyelő (141)
 • Abstracts (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.