Statisztikai Szemle 2023/12

Tanulmányok

  • Győri Ágnes, Perpék Éva, Huszár Ákos, Balogh Karolina: Milyen egyenlőtlenségekkel szembesülnek a humán foglalkozásúak a munkakörülmények terén? A munkahelyi stresszorok változása Magyarországon 2006 és 2020 között (1051)
  • T. Nagy Judit, Balogh Eszter, Cziráki Károly Tamás, Takács Karolina Fruzsina, Csanády Márton, Szvetelszky Zsuzsanna: Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában (1084)
  • Baranyi Aranka, Bélyácz Iván, Csernák József, Széles Zsuzsanna: A nagy- és középvállalatok energiastratégiájának változása piaci kényszerhelyzetben (1101)

Fórum

  • Lakatos Miklós: Beszélgetés Nádudvari Zoltán mérnök-iparstatisztikussal, a nemzetközi statisztikai szakirodalom magyarországi közvetítőjével (1127)
  • Hírek, események (1135)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Szociológiai Szemle 2022/2

Tanulmányok

  • Kiss Márta, Rácz Katalin: Helyi gazdaságfejlesztési gyakorlatok és önkormányzati szerepek a vidéki hátrányos helyzetű térségekben – Elemzési szempontok és esetek (4)
  • Balogh Eszter, Mikó Fruzsina, Csanády Márton: Karrierhaszon-dilemmák: magyar nők lehetőségei az osztrák munkaerőpiacon (34)
  • Máté-Tóth András, Balassa Bernadett: A traumatizált társadalmi tudat dimenziói. Adatok a sebzett kollektív identitás elméletéhez (57)

Recenzió

  • Horzsa Gergely: Társadalomstruktúra az Orbán-rendszerben. Kovách Imre és munkatársai integrációs mechanizmusokról szóló köteteinek bemutatása (78)

Szak-ma – aktualitások, közélet, vita

  • Szigeti Ákos: Távolról is olvasható? A szövegbányászat perspektívája a szociológiai kutatásban (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.