Közgazdasági Szemle 2024/5

Húszéves Magyarország Európai Uniós tagsága

 • Halm Tamás: Húsz év múlva. Előszó (481)
 • Balázs Péter: Az európai regionális integráció jövője. Kormányzási és elosztási dilemmák (483)
 • Csaba László: Európai Unió – a beteljesületlen remény? (495)
 • Halmai Péter: Mélyintegráció-paradigma (514)
 • Iván Gábor: Emlékképek Magyarország uniós tagságának első éveiből (559)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (583)

Közgazdasági Szemle 2023/1

Tanulmányok

 • Csaba László: A szellem óriásának magányossága (1)
 • Benczes István, Szabó Krisztina: Társadalmi törésvonalak és gazdasági (ir)racionalitások. A közgazdaságtan szerepe és helye a populizmus kutatásában (23)
 • Mezősi András, Rácz Viktor: A klímasemlegesség ára. Az üvegházhatású gázok csökkentésének költségbecslése HU-TIMES modellel (55)
 • Demeter Krisztina, Granát Marcell, Losonci Dávid, Lőrincz László: Digitalizáció és üzleti teljesítmény – hazai feldolgozóipari tapasztalatok (82)

Könyvismertetés

 • Kovács Olivér: Fiskális politika az öröklétnek – államadósság: ördög vagy messiás?* Olivier Blanchard: Fiscal Policy Under Low Interest Rates. (103)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2022/1-2

 • Körkérdés a pandémia utáni kibontakozás dilemmáiról (3)

Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Csáki György, Csillag István, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Horváth Diána, Karsai Gábor, Mihályi Péter, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Palócz Éva, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Soós Károly Attila, Szalavetz Andrea, Vakhal Péter, Várhegyi Éva

Jogi melléklet

 • Scmidt Richárd: A New York-i választottbírósági Egyezmény – 60 év a hazai gyakorlatban (145)

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Külgazdaság 2021/1-2

 • Körkérdés a járvány utáni újrakezdésről: merre tovább? Válaszol: Antalóczy Katalin, Benczes István, Bod Péter Ákos, Csaba László, Győrffy Dóra, Halmai Péter, Herczog László, Horváth Diána, Karsai Gábor, Laki Mihály, Mérő Katalin, Molnár Dániel, Muraközy László, Nagy Katalin, Petschnig Mária Zita, Pleschinger Gyula, Regős Gábor, Sass Magdolna, Simonovits András, Vakhal Péter, Várhegyi Éva (3)
 • Szalavetz Andrea: Digitális átalakulás és a feldolgozóipari értékláncok új szereplői (137)

Kitekintő

 • Berend T. Iván: vita egy szélsőbaloldali EU-kritikával (150)

Jogi melléklet

 • Kreisz Brigitta: Robusztussá tehető-e a válság utáni pénzügyi szabályozás a nemzeti implementáció éveiben? (158)

Palánkai Tibor: Megemlékezés Zalai Ernőről (181)

Közgazdasági Szemle 2021/02

Csaba László: Zalai Ernő (1943-2021) (129)

Tanulmányok

 • Bélyácz Iván, Kovács Kármen: Az egyén kognitív korlátaitól viselkedésének előrejelezhetőségéig (132)
 • Fellner Zita, Marosi Anna, Szabó Beáta: A babaváró kölcsön hitelpiaci és reálgazdasági hatásai (150)
 • Vörös Máté, Fűrész Diána Ivett: A részmunkaidős foglalkoztatás hatékonyságának empirikus vizsgálata (178)

Szemle

 • Tóth Balázs: Milyen kapcsolatban állnak a közszféra reformjai a gazdaságpolitikai paradigmákkal? (205)

Könyvismertetés

 • Benczes István: A remeteség (politikai) gazdaságtana. Muraközy László: A koreai rejtély. Remetéből világpolgár (223)
 • A cikkek angol nyelvű tartalmi kivonata (231)

Közgazdasági Szemle 2021/1

Intézményi közgazdaságtan

 • Rosta Miklós: Előszó (1)

Tanulmányok

Sen Amartya: Marx Kornai után (7)

 • Csaba László: Az intézményi gazdaságtan megújulása (14)
 • Golovics József: Intézmények, tökéletlen racionalitás és tranzakciós költség. Egységes terminológia az új intézményi Nobel-díjasok körében? (32)
 • Győrffy Dóra: Felzárkózási pályák Kelet-Közép-Európában két válság között (47)
 • Katona Márton, Petrovics Nándor: Válság és együttműködés. A koronavírus-járvány okozta lehetséges intézményi változások és a kooperatív közszolgáltatások (76)
 • Hámori Balázs: A figyelem ökonómiája. A vevők meghódításának új módszerei és csatornái (96)

Elektronikus formában elérhető itt.