Korall 2022/90

Professzionalizáció és életút

 • Ugrai János: Reformkori akadémikusok foglalkozása, különös tekintettel a papokra és a tanárokra (5)
 • Tátrai Viktor: Professzionalizáció és karriermobilitás (26)
 • Papp Viktor: Ügyvédi praxis a horizonton (55)
 • Buzinkay Géza: „Fönkelt önérzettel határozám el magamat a nevelői pályára.” Ney Ferenc (1814-1889) pedagógusi életútja (75)
 • Detre Katalin: Egy jóházból való úrilány lehetőségei – emlékei tükrében (93)
 • Tóth Kelemen: Valami figyel. Vázlat a 19. századi Magyarország becsületfogalmáról (119)

Könyvek

 • Berecz Ágoston: Globális nemzettörténetek. Laczó Ferenc, Varga Bálint (szerk.): Magyarország globális története. Fahrmeir, Andreas (Hg.): Deutschland. Globalgeschichte einer Nation. Carlos Fiolhais, José Eudardo Franco, José Pedro Paiva (dir.): História Global de Portugal. Xosé M. Nunez Seixas (coord.): Historia mundial di Espana. Andrea Giardina: Storia mondiale dell’Italia. Patrick Boucheron (dir.): Histoire mondiale de la France (143)
 • Törő László Dávid: Jankó Ferenc: Burgenland földrajzi felfedezése. Tudomány, geopolitika és identitás a két világháború között (150)
 • Rácz Lajos: Környezetrégészet a Kárpát-medencében. Benkő Elek, Zatykó Csilla (szerk.): A Kárpát-medence környezettörténete a középkorban és a kora újkorban (154)
 • Rénes Balázs: Vadas András: Egy határfolyó környezettörténete. Háború és vízgazdálkodás a kora újkori Rába-völgyben (159)
 • Szerzőink (164)
 • Contents (166)
 • Abstracts (168)

Rubicon 2022/2

A divat világa

Visszatekintő

 • Buzinkay Géza: A Várban lakni világnézet? (4)
 • Fülöp Mihály: Erdély sorsa. A szövetséges hatalmak vitái a magyar-román határról (1940-1945)

Nagyító alatt: Válság és kiútkeresés

 • Pogány Ágnes: Válságkezelési stratégiák. Kiútkeresés a nagy gazdasági világválságból (26)
 • Tomka Béla: Aranykor a gazdaságban. Újjáépítés a második világháború után Nyugat-Európában (38)
 • Toperczer Judit: Romok asszonyai. A keletnémet Trümmerfrau-mítosz (48)

A hónap témája: a divat

 • Hahner Péter: Mit viseljen egy királyné? Marie-Antoinette és a divat (54)
 • Mészáros Zsolt: Tekintély és divat. A gentleman és a dandy (58)
 • Lukács Anikó: Nemzeti divat az 1860-as években (68)
 • Czingel Szilvia: Bikinis lányok. A fürdőruha átalakulása napjainkig (80)
 • Mészáros Zsolt: Leányálom. A nadrágszoknyától a szmokingig. Legényélet a 20. század elején (90)

Aetas 2021/1

Tanulmányok

 • Varga Dániel: Újabb adatok a Duna-konföderációs tervezet nemzetközi sajtóvisszhangjához (5)
 • Deák Ágnes: Kísérlet a többnyelvű középfokú oktatás bevezetésére Magyarországon, 1861-1862 (22)
 • Buzinkay Géza: Ney Ferenc, az író, a forradalmár és a pedagógus (46)
 • Tóth Kelemen: „Csak írjanak máskor is.” A családi közösség egy első világháborús levelezés tükrében (74)
 • Kisling Zénó: A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München-Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933-1937) (96)

Műhely

 • Pászka Imre: Hivatkozások és megjegyzések egy legenda kapcsán. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (113)
 • Papp Sándor: Román nemzetállam-építés, görög fanarióták és oszmán millet-rendszer. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (129)

Kitekintés

Barát Bence: Ki ért a sporthoz? A magyar sporttörténeti histográfia vázlatos áttekintése (139)

Határainkon túl

 • Deák Ágnes: „…a Monarchiát egyszerre nézni Budapest és Zágráb látószögéből.” Beszélgetés Mark Cornwall-lal (156)
 • Mark Cornwall műveinek válogatott bibliográfiája (162)
 • Mark Cornwall: Hűtlenség kormányváltó korszakban: a Habsburg Monarchia esete (Fordította: Deák Ágnes) (164)

Figyelő

 • Kemény Krisztián: Egy „legendás vidék” lakóinak nyomában (Benkő Levente- Demeter László [szerk.]: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Háromszék Vármegye Kiadó-Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy-Barót, 2019.) (192)
 • Kerekes Margit: Monográfia Wälder Gyuláról, a neobarokk sztárépítészről. (Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula. [Az építészet mesterei sorozat] Holnap Kiadó, Budapest, 2020.) (196)
 • Várnai Gergely: A japán „Nagy Stratégia” a Meiji restaurációtól a II. világháborúig (Sarah C.M. Paine: Grand Strategy form the Meiji Restoration to the Pacific War. Cambridge Universty Press, Cambridge-New York, 2017.) (200)
 • Miskolczy Ambrus: In Memoriam Kecskeméty Károly (Budapest, 1933. augusztus 19 – Antony, 2021. április 2.) (204)

Számunk szerzői (207)