Börtönügyi Szemle 2024/1

Tanulmányok

 • Scheml János: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 2024. évi módosításának előzményei és háttere – A büntetés-végrehajtási szervezet megerősödése (5)
 • Somogyvári Mihály: Az elítéltek klasszifikációja, a kategória- és kreditrendszer működési elve a 2024-ben hatályba lépő törvény alapján (15)
 • Bottyán Sándor: „Börtön TikTok” – A börtön téma megjelenése hazai és külföldi videótartalmakban (39)
 • Nagy Melitta Mónika: A vallás szerepe a női fogvatartottak mindennapjaiban – Kutatás a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (65)
 • Szabó Bálint, Bezzeg Sebastian: Országos törzsfoglalkozás a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (85)
 • Vágó Zoltán: A mintázatok jelentősége a dinamikus biztonság fogalmi rendszerében (103)

Röviden

 • Markovits Alíz: A bűn relatív és a szabadság érték (122)

Börtönügyi Szemle 2021/2

Börtönlelkészi Szolgálat

20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat – konferencia

 • Előszó (5)
  Schmehl János: 20 éves a Börtönlelkészi Szolgálat (6)
 • Kovács Mihály: A börtönlelkészek szerepe a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának tevékenységében (9)
 • Veres András: A börtönpasztoráció teológiai dimenziói (19)
 • Stift Zoltán: Börtönlelkészként a közjó szolgálatában (22)
 • Várkonyi Zsolt Kristóf, Rutkai Kata, Szabó Martin: „Hitével szolgál, tettével nevel” – Gondolatok a 20 éves Börtönlelkészi Szolgálatról (27)
 • Tihanyi Miklós: A Börtönlelkészi Szolgálat jellemzői és eredményei. Results and characteristics of Prison Chaplaincy (37)

Tanulmányok

 • Czenczer Orsolya: A „zöld” büntetés-végrehajtás margójára… Avagy a magyar büntetés-végrehajtás ökológiai lábnyom-csökkentésének eredményei The „green” prisons… meaning the rsults of the ecological footprint reduction of the Hungarian Prison Service (55)
 • Fehér Szilárd: Kihívások a büntetés-végrehajtásban a koronavírus-járvány alatt Challanges of the Prison Services during the COVID-19 pandemic (67)
 • László Balázs: Befogatás és óvadék egy elfeledett büntetőkódex-javaslatban Detention and bail in a forgotten proposed bill of Criminal Code (83)

Röviden

 • Bottyán Sándor, Schmehl Gábor, Simon Zsolt Árpád: Büntetés-végrehajtási szakos hallgatók a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián – Beszámoló (100)
 • Együttműködési Megállapodás (103)

Börtönügyi Szemle 2020/4

A „Jövőformáló Tudomány” című konferencia előadásai

 • Előszó (5)
 • Vókó György: Elnöki köszöntő (7)
 • Schmehl János: Társelnöki köszöntő (9)
 • Hinkel Tamás: A mesterséges intelligencia térhódítása a büntetés-vgrehajtásban – Azaz a fogvatartás biztonságát támogató mesterséges intelligencia bevezetését megalapozó eszközök és tevékenységek vizsgálata. The spread of artificial intelligence in Prison Service – The examination of tools and activities underpinning the introduction of artificial intelligence in support of prison security (13)
 • Bottyán Sándor: A mesterséges intelligencia alkalmazását támogató környezet szabályozása a büntetés-végrehajtásban. Regulation of enviroments supporting the application of articial intelligence in Prison Service (29)
 • Schmehl Gábor Dániel: SMART eszközök és egyedi alkalmazások a magyar büntetés-végrehajtásban. Smart tools and customs solutions in the Hungarian prison system (49)ú

Tanulmányok

 • Ács-Bíró Adrienn, dr. Blasio Barbara: Női fogvatartottak kognitív profilja. Cognitive profile of female prisoners (69)
 • Ondok Roland: A büntetés-végrehajtási szervezet helye, szerepe a védelmi igazgatás rendszerében – II. rész. The place and role of the Prison Service in the system of defense administration – Part II. (85)