Börtönügyi Szemle 2022/1

  • Csató Kornélia: Köszöntjük a 40 éves Börtönügyi Szemlét (5)

A reintegráció konferencia előadásai

  • Előszó (7)
  • Kovács Mihály: A fogvatartottak reintegrációjának bemutatása a hazai börtönügy történelmi fejlődésén keresztül. Presentation of the reintegration of prisoners through the historical development of domestic prison (9)
  • Mohácsi Zsolt: A fogvatartottak oktatása, a társadalmi visszailleszkedés támogatása. Education of detainees, support of social reintegration (27)
  • Szűcs András: A büntetés-végrehajtási szervezet reintegrációs tevékenységes a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyész szemszögéből. The reintegration activity of the Prison Service from the perspective of the prosecutor responsible for the supervision of the legality of the execution of punishments and measures (43)
  • Sárközy István: A büntetés-végrehajtási szervezet tevékenysége az alapvető jogok biztosa megközelítésével. The activity of the Prison Service from the perspective of the Commissioner for Fundamental Rights (53)
  • Somogyvári Mihály: A kockázatelemzés keretei, valamint a szexuális bűnelkövetők kockázaelemzésének és kezelésének hazai gyakorlata. The Hungarian framework of risk analysis and the pracice of risk analysis of sex offenders and their treatment (79)
  • Muraközy Erzsébet: A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvátételi programjainak bemutatása a szabadulásra történő felkészítés jegyében. Presentation of the rehabilitation programmes of the Veszprém County Prison in preparation for release (97)

Tanulmányok

  • Böszörményi-Halász Bence: Az elektronikus információbiztonság alapvetései, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet információbiztonsági tudatosságának fejlesztési lehetőségei. Fundamentals of cyber security and opportunities for developing the information security awareness of the penitentiary organization (111)

Korábbi számok elérhetőek itt.