Ügyészek Lapja 2023/2

Tanulmányok

 • Farkas Krisztina: Kulturális javak védelmének reformja az olasz büntetőjogban – II. rész (5)
 • Herke Csongor: Mesterséges intelligencia és büntetőjogi mediáció (21)
 • Mészáros Lilla: Az állatkínzás és a személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetésének kriminológiai összefüggései (33)

Disputa

 • „A hazai élő jogszokások” Interdiszciplináris nemzetközi konferencia. 2023. június 1. (Pécs) – június 2. (59)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Etter Kálmán: Miről nem beszélhet a védő? Avagy mire vonatkozik a vallomástétel tilalma a védő esetében? (63)
 • A Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottjai 2023 (65)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Kliszek Noémi: The origins of the military saint’s cult in the Old and New Testaments – Part 2. The Gospels’ teaching on violence and peace (69)
 • Bory Noémi: Giustizia riparativa (85)

Könyvismertetés

 • Bulányi Petra: Moretti Magdolna: Legbelül… Traumák és gyógyulás egy életíven át (99)
 • Kiss Anna: Fejes Erik: Emlékkötet dr. Kovács Tamás (1940-2020) altábornagy legfőbb ügyész tiszteletére (105)

Ügyészek Lapja 2022/3

Tanulmányok

 • Ott István: Gondolatok az internetes kihívásokról de lege ferenda (5)
 • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény első bekezdésének büntető anyagi jogi vetületei (15)
 • Dobai Attila Marcelián: Egyes vallásfelekezetek és érzékeny csoportok jogainak érvényesülése a betegellátás során (29)

Disputa

 • Sárik Eszter, Vass Péter: Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló a „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról II. rész (49)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bory Noémi: Az emberi jogok érvényesülése a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában (57)

Bírósági kitekintő

 • Pocsai Tamás: Az előkészítő ülés problematikája a többvádlottas és a kiemelt tárgyi súlyú ügyekben (69)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Balogh László: A kriptovaluták és a blokklánctechnológia szabályozása az EU-ban és néhány más ország példáját bemutatva (81)

Könyvismertetés

 • Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából (95)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (97)

Ügyészek Lapja 2021/5

Tanulmányok

 • Szurok Szabina: Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárások gyakorlata és az abban való ügyészi részvétel (5)
 • Vadász Ágnes: „Hogyan tudnék élni nélküled?” – avagy a párkapcsolatok megszűnése utáni zaklatás szankcionálásának aggályai (17)
 • Ritter Ildikó: Öregember neme vénember?! Az időskori kriminalitás jellemzői. I. rész (31)

Disputa

 • Windt Szandra: „Aki még nincs 18 éves, az tabu”. Egy gyermekprostitúcióról tartott kerekasztal-beszélgetés összegzése (49)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Deák Zoltán: Újabb jogértelemzési anomália az egyedi azonosító jellel visszaélés bűncselekménye körében? Reflexió a Kúria egy eseti döntésére (57)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Hipp Katalin: Végrehajtás után (65)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Steve Z. Barn: British surveillance since the Snowden revelations (71)
 • Bory Noémi: Repercusión de la pandemia provacada por el virus SARS-CoV-2 sobre los servicios penitenciarios, además sobre los derechos y obligaciones de los menores ingresados en institutiones cerradas (79)

Könyvismertetés

 • Firkó Zsolt: Gál István László: A magyar állam titkainak büntetőjogi védelme (95)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (101)

Elektronikusan elérhető itt.

Ügyészek Lapja 2021/4

Tanulmányok

 • Dékány Ádám: A látszólagos bűnhalmazat II. rész: A látszólagos anyagi bűnhalmazat (5)
 • Mezei Kitti: Az online gyermekpornográfia és a büntetőjog (19)
 • Fórizs Sándor: Az Államvédelmi Hatóság Határőrség bűnügyi helyzete 1950-1953 között (31)

Disputa

 • Kutatás az alapjogok értelmezéséről Kelet-Közép-Európában. Beszélgetés Tóth J. Zoltánnal (47)
 • Beke József: Szándékos kiszivárogtatás vagy megmagyarázhatatlan szakmai hiba? Varga Győző Péter bejelentése (51)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • A legfőbb ügyész 2022. évi tudományos pályázati felhívása (61)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Bory Noémi: A szankciók rendszere és a büntetés végrehajtása Spanyolországban (77)

Könyvismertetés

 • Deák Zoltán: Könyismertetés Ambrus István: Digitalizáció és büntetőjog című monográfiájáról (99)

Ügyészek Lapja 2020/4-5

Tanulmányok

 • Fülöp Ádám, Rimóczy István: A konszenzus kriminalisztikája (5)
 • Balogh Krisztina, Huszár Julianna, Windt Szandra: Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy alapján (19)
 • Ritter Ildikó: Karanténban a drogpiac? A COVID 19 pandémia hatásai a globális drogpiacra (35)

Disputa

 • Bory Noémi: Az életfogytig tartó szabdságvesztés-büntetés olaszországi szabályozásáról az olasz-magyar jogösszehasonlító konferencia kapcsán (51)

Figyelő – Egyesületi hírek

 • Nánási Lászlótól búcsúzik fia, Nánási Gábor (67)
 • Az Ügyészek Lapja szerkesztőbizottságának nevében búcsúzik Nánási Lászlótól Kiss Anna (71)

Figyelő – Ügyészi Hírek

 • A legfőbb ügyész 2021. évi tudományos pályázati felhívása (81)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Vókó György: Nemzetközi elvárások hatása a büntetések végrehajtására – összehasonlító elemzés (97)
 • Giulio De Simone, Bory Noémi: La pena dell’ergastolo e la sua disciplina attuale nell’ordinamento italiano. Olasz-magyar jogösszehasonlító konferencia, 2019. szeptember 25. (109)

Jog és irodalom

 • Laczó József: A kitiltás és óvadék jelentősége Szókratész perében (125)

Könyvismertetés

 • Nogel Mónika: A szakértő bizonyítás aktuális kérdései. Kézikönyv a szakértői tevékenységről és a szakvéleményről – szakértőknek és jogászoknak (145)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (149)