Magyar Tudomány 2022/3

Tematikus összeállítás • STEAM (Science−Technology−Engineering−Art−Mathematics) tudomány és zene: egy tartós és sokszínű kapcsolat 

Vendégszerkesztők: Tihanyi László, Saxon Szász János

 • Tihanyi László: Bevezető (271)
 • Sándor László: Motetta a templomban, templom a motettában (275)
 • Szigetvári Andrea: Tájékozódási pontok keresése a végtelen hangszíntérben (288)
 • Baráth Bálint: Fraktálalakzatok a számítógépes zenében. Charles Dodge Profile című művének bemutatása (304)
 • Szőcs Márton: Problémák a matematika és fizika zenei reprezentálásával (315)
 • Csapó Gyula: Művészet és tudomány – zene, világ, univerzum (324)
 • Vajda Gergely: A zenegén, avagy hogyan és miért zenésítsünk meg tudományos ismeretterjesztő szöveget (337)

Tematikus összeállítás • Rejtett folyamatok és feltárt jelentések

Vendégszerkesztő: Bollobás Enikő

 • Bollobás Enikő: Bevezető (345)
 • Bondár Mária: A kerék és a kocsi megalkotásának régészeti emlékei a Kárpát-medencéből (347)
 • Károly Krisztina: A tudományos szakfordításról fordítástudományi megközelítésben (359)
 • Font Márta: A Halics királya cím megjelenése és változó tartalma a 13–14. században (368)
 • Bollobás Enikő: Egy különös történelmi örökség rejtett működése az amerikai Dél prózairodalmában (379)

Tanulmány

 • Oláh Judit, Papp József, Balázs Ervin, Kovács Sándor: Biomassza-alapú gazdaság: a biomassza termelésének és felhasználásának alakulása az EU-ban, különös tekintettel az energetikai hasznosításra II. (389)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Polónyi István: Történelmi és szakmai útikalauz az európai felsőoktatás 21. századi fejlődéséhez (400)
 • Juhász Péter: Tehetségek együtt (403)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (406)

Elektronikusan elérhető itt.

Magyar Tudomány 2021/1

Tematikus összeállítás • Reguly 200. Reguly Antal tudományos munkássága két évszázad távlatából

 • Gulyás Zoltán: Reguly Antal uráli térképezésének jelentősége a nemzetközi kartográfiatörténet tükrében (4)
 • Kerezsi Ágnes: Reguly Antal tárgyi néprajzi gyűjtései (9)
 • Sipos Mária: Reguly Antal népköltészeti gyűjtéseinek jelentősége (17)
 • Nagy Zoltán: Reguly Antal és a kultúratudományok (24)
 • Szíj Enikő: Reguly nem „Észak Kőrösi Csomája”, hanem „olyan Péntek-telen Robinzon-féle” (31)
 • Bakró-Nagy Marianne: Az őshonos népek közötti anyaggyűjtés gyakorlata a 19. században: Reguly példája (39)

2020. Nobel-díjak 1.

 • Bollobás Enikő: Louise Glück, a személyesség fegyelmezett költője (45)
 • Schaff Zsuzsa: Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, 2020 (54)

Tanulmányok

 • Hargittai István, Hargittai Balázs: Roger Penrose: Egy széles körű érdeklődésű fizikai Nobel-díjas (58)
 • Baksa Máté, Drótos György: A szervezetek hálózatelmélete: gondolati lépések egy új paradigma felé (69)
 • Holl András: A Magyar Tudományos Művek Tára – alapvető információk és működési alapelvek (81)
 • Nagy Orsolya, Szabó Zs. Roland: Építőipar 4.0 (90)

Vélemény, vita

 • Polónyi István: A párhuzamosok csak a végtelenben találkoznak (97)
 • Bazsa György: Átfedő párhuzamosok víziója (108)

Ki a tudós?

 • Görög Sándor: Egy 87 éves, egykori ipari vegyész-akadémikus gondolatai (112)
 • Kertész András: A nyelvész és a tudós (116)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • Láng Benedek: Battyhány Boldizsár – miért fontos nekünk? (120)
 • Hunyady György: A világ dolgairól beszélget el velünk Berend T. Iván (123)
 • Tóth Miklós Bálint: Vezetők és követők, egy politikai viszonyrendszer természetrajza (126)
 • Perecz László: Kompország útjai (129)
 • Kiss Csaba: Felvilágosult dogmatizmus (Enlightened dogmatism) (132)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (136)

Elektronikusan elérhető itt.

Magyar Tudomány 2021/2

Tematikus összeállítás • Abszolút pedagógusok nyomában

 • Trencsényi László: Az abszolút pedagógusok életpályájának néhány tanulsága (147)
 • Kiss Endre: A valóságosan létező abszolút pedagógus (159)
 • Hudra Árpád: Magyar Imre orvosprofesszor mint abszolút pedagógus (168)
 • Forrai Judit: Pető András és a konduktív pedagógia (179)
 • Hudra Árpád: Ittzés Mihály Kodály Zoltánról mint abszolút pedagógusról (191)

2020. Nobel-díjak 2.

 • Kovács József: Fekete lyukak kutatói kapták a fizikai Nobel-díjat 2020-ban (201)
 • Varga Máté: Kémiai Nobel-díj, 2020 (214)
 • Eső Péter, Simonovits András: Árverések – elmélettől a gyakorlatig: a 2020-as közgazdasági Nobel-emlékdíjról (217)

Tanulmányok

 • Szekanecz Zoltán, Constantin Tamás: Covid19: citokinek viharában (226)
 • Golovics József, Zsinkó Máté: A magyar orvosmigráció jellemzői a 2010-es években (240)

Vélemény, vita

 • Sarkadi Balázs: Tudomány, gyógyítás és újságírás (249)

Megemlékezés

 • Koós Sándor, Koósné Török Erzsébet: Stefanovits Pál születésének 100. évfordulójára (254)

Ki a tudós?

 • Bazsa György: Ki volt a tudós? Ki a tudós ma? És holnap? (262)
 • Bollobás Enikő: Tudósok, tudományok és örömök (268)

Könyvszemle

 • Sipos Júlia gondozásában
 • B. Kádár Zsuzsanna: Kende Péter utazásai… „Így születtem elegánsan” (273)
 • Tószegi Zsuzsanna: Az online tér hatása az emberi viselkedésre: cybercsapda (276)
 • Hajós-Baku Eszter: „Az úr bevonul szentélyébe!” kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében (279)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (281)

Elektronikusan elérhető itt.