Börtönügyi Szemle 2023/4

Tanulmányok

 • Bencsik Ferenc: Büntetés-végrehajtási kompetenciák fejlesztésének innovatív lehetőségei (5)
 • Czenczer Orsolya, Bogotyán Róbert: Környzettudatosság és fenntarthatóság – Kérdések és válaszok a magyar büntetés-végrehajtás szemüvegén keresztül (23)
 • Czövek Erzsébet Katalin: A telekommunkációs eszköz útján történő tárgyalás hatásai a bv. biztonságra (35)
 • Pataki Zsolt: Külföldi fogvatartottak elhelyezésében és kezelésében rejlő problémák, valamint azok megoldásának lehetőségei (55)
 • Sztodola Tibor: A fogolyzendülés hatása a fogvatartás biztonságára, valamint a nemzetbiztonságra (77)

Röviden

 • Bálint Brigitta, Tóth Viktória: Egy reintegrációs kiemelt projekt visszaesési hatásvizsgálata (94)
 • Gulyás Máté, Ondok-Fejes Henriett: „10 éves a Bv. törvény” konferencia (101)
 • Gulyás Tamás: Beszámoló a „Tudományos eredmények hasznosulása a büntetés-végrehajtási szervezetben” című konferenciáról (103)
 • Mészáros Márta: Megújult a „Bűn és bűnhődés Magyarhonban” című kiállítás a Kiskun Múzeumban (104)
 • Szöghy Zsuzsa, Várkonyi Zsolt Kristóf: A büntetés-végrehajtás három évtizede fotókon (106)

Belügyi Szemle 2023/12

 • Előszó (2125)

Tanulmányok

 • Kondás Katalin: A fogvatartottak azonosítása a büntetés-végrehajtásban (2127)
 • Turós Tímea, Szűcs Endre: A futball és a mérkőzésbiztosítás fejlődésének összefüggései a kezdetektől az 1980-as évek végéig (2145)
 • Meggyesfalvi Boglárka: Kockázati tényezők a digitális térben. A gyerekek internet- és közösségi média használata és az online áldozattá válás (2163)
 • Füredi Sándor: A nyomhordozók és emberi eredetű biológiai anyagmaradványok típusai és genetikai vizsgálatának jelentősége a magyarországi büntető- és közigazgatási eljárásokban – Esetleírások (2179)
 • Sándor István: Boncz Ferenc életútja és munkássága (2197)
 • Hevesi Judit Ildikó: A folyamatos szöveti glükózmonitorozó rendszer elérhetősége Magyarországon (2207)
 • Németh Gabriella: Az okiratfordítás és a hitelesítés problematikája a tisztességes eljárásban, különös tekintettel az aggályos okiratokra és az elektronikus iratokra (2223)
 • Krenner József,Szabó Csaba: A közlekedésbiztonság finn modelljének elemző bemutatása (2253)
 • Homonnai Péter, Török Ádám: A rendőrség motoros szolgálatának kérdőíves kihasználtságvizsgálata (2265)

Nemzetközi Rendészeti Figyelő

 • Finszter Géza, Korinek László: Ajánlás a Nemzetközi Rendészeti Figyelő XII. száma elé (2279)
 • Suszter Tamás, Berei Róbert, Bacsó Bernadett. Mágó Barbara, Bogotyán Róbert: Nemzetközi Rendészeti Figyelő XII. (2283)

Könyvismertető

 • Brezovszki Anna Luca: Bezárkózó zárt intézmény – a szabadságvesztésbüntetés bizonyos ellenőrzési formái (Recenzió: Lukács Krisztina: A szabadságvesztés végrehajtásának egyes független ellenőrzési formái) (2307)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.