Aetas 2023/2

Tanulmányok

 • Bató Szilvia: „…törvényeink minden téren hiányoznak….” Jogrendszer, büntetőjog és jogi szaksajtó (1867-1880) (5)
 • Nagy Sándor: Gyermekkorú elleni szexuális erőszak és reprezentációi a századelő Budapestjén. Berthóti József „merénylete” Wolf Anna ellen (39)
 • Trádler Henrietta: Tolvaj cselédlányok, bűnöző házi cselédek (60)
 • Perényi Roland: Az intellektuális bűnözés feltalálása. Fehérgalléros kriminalitás Budapesten a 20. század elején (80)
 • Bolgár Dániel: Felületes magyarkodás? A hitszónoklat nyelve a régi magyar statisztikában (98)
 • Szabó Róbert Károly: Az erdélyi menekült tanulók helyzete és sorsa Magyarországon társadalomtörténeti megközelítésben (1916-1917) (121)

Múltidéző

 • Kövér György: Egy elveszettnek hitt könyv nyomában. Erdei Ferenc: A magyar társadalom története a két világháború között (149)

Határainkon túl

 • Ress Imre, Demeter Gábor: „… óvjak attó., amit nagyhatalmi szindrómának nevezhetnénk.” Beszélgetés Ian D. Armourral (162)
 • Ian D. Armour műveinek bibliográfiája (170)
 • Ian D. Armour: „Ne bízzatok a hercegekben”. A Habsburg monarchi és a szerbiai Milan Obrenovič 1881-1885 (Fordította: Deák Ádám) (171)

Figyelő

 • Mészáros Gábor: A Föld és az ember ideje. A paleontológia kezdetei (Dezső Gyurka [ed.]: Time in the „third kingdom of nature”. Prehistory of palaentology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Gondolat Kiadó, Budapest, 2021.) (201)
 • Szabó Gábor: Európában a helyzet megváltozott. (Paul Miller-Melamed: Misfire: The Sarajevo Assasination and the Winding Road to World War I. Oxford University Press, Oxford, 2022.) (206)

A fordításokat Deák Ádám és Rakovszky Ádám készítette.

Jogtörténeti Szemle 2022/1

Tanulmányok

 • Balogh Elemér: A kölni érsek szentsék hatásköre és szervezete a középkorban (1)
 • Bató Szilvia: „… a’ ki-gyanús vidékekből bé-lopja magát…”. A járványok elleni védekezés büntetőjogi eszközei a kodifikációs kísérletek előtti magyar jogban (17)
 • Hollósi Gábor: A képviselőjelölési rendszer kritikája az 1938. évi választójogi törvény országgyűlési vitájában (25)

Műhely

 • Biró Zsófia: Az országbíró bíráskodása a királyi udvarban (33)
 • Szabó Mátyás: A konzuli bíráskodás reformájával kapcsolatos tárgyalások módozatai és közjogi kérdései (1891-1898) (39)
 • Széplaki Valéria, Vértesy László: A biztosításfelügyelet története Magyarországon a rendszerváltozástól napjainkig (45)

Könyvekről

 • Nagy Janka Teodóra: A jogi kultúra világa (52)

Szemle

 • Mezey Barna: A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság létrejötte és tevékenysége (1884-1896). Stipta István nyilvános védése a Magyar Tudományos Akadémián (55)
 • Képessy Imre: 160 éve ült össze az Országbírói Értekezlet (57)
 • Rigó Balázs: Jog és erőszak között? Népességmozgások kikényszerítése. Beszámoló Frey Dóra Jogi eszközök a kényszermigráció megvalósításában Tolna vármegyében 1944 és 1948 között című doktori értekezésének nyilvános vitájáról (59)
 • Szabó Mátyás: „Trónfosztás 100 – A Monarchia kihívásai”. Beszámoló a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciáról (61)
 • Zanathy Anna: A közösségi televíziózás történeti és jelenkori aspektusai a magyarországi médiaszíntéren. Puporka Lajos Gergely doktori értekezésének vitájáról (63)
 • Hírek (65)
 • E számunk szerzői (68)