Statisztikai Szemle 2023/4

Tanulmányok

  • Kosztyán Zsolt Tibor: Hálózatalapú modell- és adatredukciós módszer (289)
  • Révész Tamás, Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó: A GDP-hez való keresleti és kínálati oldali hozzájárulások integrált becslése kiterjesztett input-output modellekkel (325)
  • Bareith Tibor, Fertő Imre: Stabilizálhatja-e a monetáris politika az élelmiszer-inflációt? (354)

Fórum

  • Hírek, események (381)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Közgazdasági Szemle 2022/9

Tanulmányok

  • Bareith Tibor, Varga József: Az inflációs célt követő rendszer hozzájárulása az infláció mérsékléséhez Magyarországon (989)
  • Karsai Judit: A kelet-közép-európai startupok romló kilátásai a nemzetközi kockázatitőke-piacon (1009)
  • Novák Zsuzsanna, Szalay Zsuzsanna, Szathmáry Géza: Váltóalapú likviditásteremtés (1031)

Esszé

  • Dusek Tamás: Keynes sikerességének és népszerűségének okai Keynes életrajzai szerint (1048)

Műhely

  • Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági és regionális konvergencia mozgatórugói és váltómozgása az Európai Unióban (1073)

Könyvismertetés

  • Kovács Antal Ferenc: A Dasgupta-jelentés: fenntarthatóság, biodiverzitás és vagyoni szemléletű gazdasági fejlődés (1098)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.