Századok 2023/4

Futballpályák, kényszerpályák

 • Barát Bence: Ellenfelekből ellenségek. Az FTC-MTK ellentét kialakulása és rétegei 1926 előtt (627)
 • Csillag Péter: Az erdélyi labdarúgás kérdései a második bécsi döntés után (1940-1945) (653)
 • Kiss László, Mitrovits Miklós: A sport és a szakszervezetek – a sportegyesületi struktúra átalakítása Kelet-Közép-Európában (683)
 • Lorenzo Venuti: Túllépni az Aranycsapaton. A sport mint a kulturális diplomácia eszköze a magyar forradalom után (1956-1960) (711)

Tanulmányok

 • Toldi Lóránt: (Fél)polgárok hadiállapotban. Ivánka Imre volt 48-as honvédtiszt és választói az 1860-as évek elején (733)
 • Tamás Ágnes: Festmények metamorfózisai budapesti karikatúrákon (1890-1910) (761)
 • Pelles Márton: Az Atlantica Trust története (1906-1944) (789)

Történeti irodalom

 • Katona Csete: Veszprémy László (ford., bev., jegyz.): Fuldai évkönyv (828-901). Annales Fuldenses (815)
 • Font Márta: Ivana Komatina: Kral’ Stefan Uros I Velikik i n’ egov vek (818)
 • Kemény Krisztián: Lipthay Endre, Somogyi Gréta s. a. r.): Édes Imrém! Lelkem, Márikóm! Gróf Mikó Imre és felesége, Rhédey Mária grófnő leveleskönyve 1848-1849-ből (820)
 • Szőke Richárd Bernát: Veszprémy László Bernát: 1921. A Horthy-rendszer megszilárdulásának története (823)
 • Kecskés D. Gusztáv: Nagy András: Halálos együttérzés. A „magyar ügy” és az ENSZ, 1956-1963 (826)
 • Rigó Balázs: Borsi-Kálmán Béla: Az Aranycsapat és ami utána következik. Adalékok a Rákosi-korszak és a Kádár-rendszer történetéhez a futball tükrében (829)
 • Hammerstein Judit: Richly Gábor: A Helsinki Magyar Kulturális és Tudományos Központ története, 1980-2020 (832)
 • E számunk munkatársai (835)

Aetas 2021/1

Tanulmányok

 • Varga Dániel: Újabb adatok a Duna-konföderációs tervezet nemzetközi sajtóvisszhangjához (5)
 • Deák Ágnes: Kísérlet a többnyelvű középfokú oktatás bevezetésére Magyarországon, 1861-1862 (22)
 • Buzinkay Géza: Ney Ferenc, az író, a forradalmár és a pedagógus (46)
 • Tóth Kelemen: „Csak írjanak máskor is.” A családi közösség egy első világháborús levelezés tükrében (74)
 • Kisling Zénó: A Nemzetiszocialista Tanár Szövetség működése München-Felső-Bajorországban a hatalomátvétel után (1933-1937) (96)

Műhely

 • Pászka Imre: Hivatkozások és megjegyzések egy legenda kapcsán. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (113)
 • Papp Sándor: Román nemzetállam-építés, görög fanarióták és oszmán millet-rendszer. Borsi-Kálmán Béla: Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia. Egy állam etnogenezise (129)

Kitekintés

Barát Bence: Ki ért a sporthoz? A magyar sporttörténeti histográfia vázlatos áttekintése (139)

Határainkon túl

 • Deák Ágnes: „…a Monarchiát egyszerre nézni Budapest és Zágráb látószögéből.” Beszélgetés Mark Cornwall-lal (156)
 • Mark Cornwall műveinek válogatott bibliográfiája (162)
 • Mark Cornwall: Hűtlenség kormányváltó korszakban: a Habsburg Monarchia esete (Fordította: Deák Ágnes) (164)

Figyelő

 • Kemény Krisztián: Egy „legendás vidék” lakóinak nyomában (Benkő Levente- Demeter László [szerk.]: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére. Háromszék Vármegye Kiadó-Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy-Barót, 2019.) (192)
 • Kerekes Margit: Monográfia Wälder Gyuláról, a neobarokk sztárépítészről. (Paár Eszter Szilvia: Wälder Gyula. [Az építészet mesterei sorozat] Holnap Kiadó, Budapest, 2020.) (196)
 • Várnai Gergely: A japán „Nagy Stratégia” a Meiji restaurációtól a II. világháborúig (Sarah C.M. Paine: Grand Strategy form the Meiji Restoration to the Pacific War. Cambridge Universty Press, Cambridge-New York, 2017.) (200)
 • Miskolczy Ambrus: In Memoriam Kecskeméty Károly (Budapest, 1933. augusztus 19 – Antony, 2021. április 2.) (204)

Számunk szerzői (207)