Statisztikai Szemle 2023/11

Tanulmányok

 • Kovács László, Vastag Emese: Magyar szoftverfejlesztők bérkülönbségeinek elemzése a Stack Overflow kérdőíve alapján (947)
 • Bánhidi Zoltán, Dobos Imre: Országok digitális fejlettségének megállapítása lépcsőzetes DEA, lépcsőzetes Pareto hatékonyság és klaszteranalízis felhasználásával, a 2020-as nemzetközi digitális gazdasági és társadalmi index adatai alapján (978)
 • Buzási Zoltán, Jelen Tibor: Indikátorok használata az innovációs teljesítmény mérésére a magyar egyetemeken – egy empirikus felmérés tapasztalatai (999)
 • Hársfalvi Péter, Reiczigel Jenő: Profil-likelihood konfidenciaintervallum alkalmazása betegség prevalenciájára, ha a diagnosztikai teszt hibával terhelt (1033)

Fórum

 • Hírek, események (1044)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2023/7

Tanulmányok

 • Krenyácz Éva, Devecsery Ágnes: 60 éves a Minnesota Elégedettségi Kérdőív – Szervezeti elégedettségi kérdőív validálása magyar mintán (571)
 • Kucséber László, Kása Richárd: Szervezeti átalakulások a 2020-as évek válságainak árnyékában a közép-európai régióban (589)
 • Bánhidi Zoltán, Tokmergenova Madina, Dobos Imre: A Network Readiness Index (NRI) elemzése többváltozós statisztika alkalmazásával (618)
 • Balogh Gergely, Lengyel Péter, Czine Péter: A magyar e-sport-fogyasztók preferenciáinak vizsgálata (635)

Fórum

 • Hírek, események (658)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Statisztikai Szemle 2021/3

Tanulmányok

 • Máténé Bella Klaudia, Ritzlné Kazimir Ildikó, Cseh Tímea: Áfaalapú diffúziós index a konjunktúrakutatásban (207)
 • Varga János Zoltán: A mintavételezés hatása a pénzügyi adatok statisztikai tulajdonságaira
  és alkalmazása a kockázatkezelésben (233)
 • Bánhidi Zoltán, Dobos Imre: A digitális fejlődés rangsorolása a DEA-típusú összetett indikátorok és a TOPSIS módszerével (253)
 • Völgyi Katalin: Kínai és indiai transznacionális vállalatok befektetései Magyarországon (266)

Fórum

 • Vita László: Köves Pál emlékezete (288)
 • Hírek, események (293)
 • Kiadók ajánlata (295