Múltunk 2021/2

Ember és környezet

 • Bodovics Éva: Az elmúlt huszonöt év környezettörténete az Environment and History és az Environmental History fényében (4)
 • Katona Csaba: A természet mint vonzerő a 19. századi balatoni fürdőéletben (46)
 • Balogh Róbert, Homor Péter: A „másodlagos természet” formálódása az erdészettörténet tükrében. Jogi kategóriák, professzionalizáció és tájátalakítás kapcsolata Magyarországon Trianon előtt és után (73)
 • Kormány Ákos: A munkás természetjárók és a polgári világ kapcsolata a Horthy-korszakban (101)

Tanulmányok

 • Szűts István Gergely: Kapcsolatok-hálózatok. Küzdelem egy vállalkozásért az 1920-as években (142)

Forrás

 • Vasas Géza: Fejezetek egy világvándor életéből. Erdős Pál és a magyar revízió ügye 1934-ben (176)

Szemle

 • Papp István: A nemzeti posztmodern (202)
 • Marczinka Csaba: Egy per rekonstrukciója és az impériumváltás logikája (217)
 • Takács Róbert: Magyarország és a hidegháború – rendszerszemléletben (226)

Ismertetők elérhetők itt.

Múltunk 2021/1

Posztháborús állapot – Magyarország, 1944-1947

 • Cora Zoltán: A magyarországi szociálpolitika és a posztháborús állapot (1944-1947): rekostrukció, stabilizáció, alternatívák (4)
 • Balogh Róbert: „Köszönömszépenaczipőt.” A második világháború utáni Magyarország a budapesti UNRRA-misszió iratainak tükrében (54)
 • Péterffy Gergely: A Magyar Államvasutak és a Közlekedésügyi Minisztérium elképzelései a második világháború utáni békekötésről, 1945-1946 (93)
 • Vilonya Bianka: A Magyar Állami Operaház az átmenet éveiben: személycserék, műsorpolitika, változó közönség (136)

Tanulmány

 • Csoma Lajos: Forradalmi kormányzat és önkormányzat konfliktusa 1919-ben. Munkástanácsok Magyarországon (170)

Szemle

 • Pók Attila: Úttévesztés. Szociáldemokraták a Tanácsköztársaságban (202)
 • Ignácz Károly: A bethleni kétharmad – választási törvénytelenség és aránytalanság révén (210)
 • Hubai László: Az államszocializmus álparlamentje (223)
 • Molnár Eszter Edina: Az első generáció (230)
 • Lajkó Ádám: Képzelt fasizmus (238)