Századok 2024/2

Tanulmányok

 • F. Molnár Mónika: Velencei források a karlócai békéről (205)
 • Tóth Hajnalka: Török forrás a karlócai békekötés utáni erdélyi-temesközi határszakasz kijelöléséről (227)
 • Csíki Tamás: Egy muzikális főúr csődje. Gróf Fáy István társadalmi szerepei a reformkorban és a neoabszolutizmus idején (257)
 • Anton Hruboň: A Hlinka-féle Szlovák Néppárt magyarországi kapcsolatainak alakulása (287)
 • Martin Posch: A SOE Csehszlovákiában és Magyarországon a második világháború idején, különös tekintettel a Windproof-misszióra (315)

Közlemény

 • Kádár Tamás: Megjegyzések IV. László király meggyilkolásának kérdéséhez (341)

Vita

 • Balogh László: Észrevételek Bollók Ádám és B. Szabó János könyvéhez (357)
 • Bollók Ádám, B. Szabó János: Válasz Balogh László „Észrevételeire” (375)

In memoriam

 • Papp Klára: Orosz István (1935-2024) (385)

Történeti irodalom

 • Ribi András: Kertész Balázs: A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevélátadó tevékenysége az Árpád-korban (389)
 • Gallai Gergely: Szentirmai Sándor: A középkori magyar egyház. Válogatott kánonjogtörténeti tanulmányok (392)
 • Bordás Bertalan: Kocsis Annamária (szerk.): „A magyar nemzet élő eszményesülése”. Kossuth Lajos 1867 utáni tevékenysége (395)
 • Eőry Áron: Sipos Balázs: Személyes források és a történelmi tapasztalat elbeszélése. Egyének és közösségeik Magyarországon, 1848-1948 (398)
 • Joó András: Veszprémy László Bernát: Tanácstalanság. A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944-1945 (401)
 • Mitrovits Miklós: Pap Milán: A párttal, a néppel… Eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban (404)
 • E számunk munkatársai (409)

Ügyészek Lapja 2022/3

Tanulmányok

 • Ott István: Gondolatok az internetes kihívásokról de lege ferenda (5)
 • Csapucha Bernadett: A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény első bekezdésének büntető anyagi jogi vetületei (15)
 • Dobai Attila Marcelián: Egyes vallásfelekezetek és érzékeny csoportok jogainak érvényesülése a betegellátás során (29)

Disputa

 • Sárik Eszter, Vass Péter: Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló a „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról II. rész (49)

Figyelő – Ügyészi hírek

 • Bory Noémi: Az emberi jogok érvényesülése a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában (57)

Bírósági kitekintő

 • Pocsai Tamás: Az előkészítő ülés problematikája a többvádlottas és a kiemelt tárgyi súlyú ügyekben (69)

Figyelő – Európai kitekintő

 • Balogh László: A kriptovaluták és a blokklánctechnológia szabályozása az EU-ban és néhány más ország példáját bemutatva (81)

Könyvismertetés

 • Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából (95)

Könyvajánló

 • Válogatás a szakirodalomból (97)