Statisztikai Szemle 2023/7

Tanulmányok

  • Krenyácz Éva, Devecsery Ágnes: 60 éves a Minnesota Elégedettségi Kérdőív – Szervezeti elégedettségi kérdőív validálása magyar mintán (571)
  • Kucséber László, Kása Richárd: Szervezeti átalakulások a 2020-as évek válságainak árnyékában a közép-európai régióban (589)
  • Bánhidi Zoltán, Tokmergenova Madina, Dobos Imre: A Network Readiness Index (NRI) elemzése többváltozós statisztika alkalmazásával (618)
  • Balogh Gergely, Lengyel Péter, Czine Péter: A magyar e-sport-fogyasztók preferenciáinak vizsgálata (635)

Fórum

  • Hírek, események (658)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.