Jogtörténeti Szemle 2022/1

Tanulmányok

 • Balogh Elemér: A kölni érsek szentsék hatásköre és szervezete a középkorban (1)
 • Bató Szilvia: „… a’ ki-gyanús vidékekből bé-lopja magát…”. A járványok elleni védekezés büntetőjogi eszközei a kodifikációs kísérletek előtti magyar jogban (17)
 • Hollósi Gábor: A képviselőjelölési rendszer kritikája az 1938. évi választójogi törvény országgyűlési vitájában (25)

Műhely

 • Biró Zsófia: Az országbíró bíráskodása a királyi udvarban (33)
 • Szabó Mátyás: A konzuli bíráskodás reformájával kapcsolatos tárgyalások módozatai és közjogi kérdései (1891-1898) (39)
 • Széplaki Valéria, Vértesy László: A biztosításfelügyelet története Magyarországon a rendszerváltozástól napjainkig (45)

Könyvekről

 • Nagy Janka Teodóra: A jogi kultúra világa (52)

Szemle

 • Mezey Barna: A Pénzügyi Közigazgatási Bíróság létrejötte és tevékenysége (1884-1896). Stipta István nyilvános védése a Magyar Tudományos Akadémián (55)
 • Képessy Imre: 160 éve ült össze az Országbírói Értekezlet (57)
 • Rigó Balázs: Jog és erőszak között? Népességmozgások kikényszerítése. Beszámoló Frey Dóra Jogi eszközök a kényszermigráció megvalósításában Tolna vármegyében 1944 és 1948 között című doktori értekezésének nyilvános vitájáról (59)
 • Szabó Mátyás: „Trónfosztás 100 – A Monarchia kihívásai”. Beszámoló a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott konferenciáról (61)
 • Zanathy Anna: A közösségi televíziózás történeti és jelenkori aspektusai a magyarországi médiaszíntéren. Puporka Lajos Gergely doktori értekezésének vitájáról (63)
 • Hírek (65)
 • E számunk szerzői (68)