Magyar Tudomány 2023/8

Tematikus összeállítás: Új távlatok az endokrinológiában

Vendégszerkesztő: Igaz Péter

 • Igaz Péter: Bevezető (961)
 • Tömböl Zsófia, Igaz Péter: Tisztázatlan jelentőségű hormonok az emberben (oxitocin, kalcitonin, dehidroepiandroszteron) (964)
 • Decmann Ábel, Igaz Péter: Nem kódoló RNS-ek mint hormonok? A hormonfogalom lehetséges bővülése (976)
 • Patócs Attila: Genetikai vizsgálati módszerek fejlődése egy emberöltő alatt és jelentőségük az endokrinológiában (986)
 • Perge Pál, Igaz Péter: A feokromocitóma – egy különleges endokrin daganat (996)
 • Garai Ildikó: Új diagnosztikus és terápiás lehetőségek a nukleáris medicinában a neuroendokrin daganatok terén (1005)

Tanulmányok

 • Szekanecz Máté, Szekanecz Zoltán: Mesterséges intelligencia a zenében (1014)
 • Szabó-Szentgróti Eszter, Rámháp Szabolcs, Kézai Petra Kinga: A kassza nélküli technológiák – a „Csak sétálj ki” boltok – forradalmasítják a kereskedelmet (1030)
 • Kürti László: Orvosok, dobok és táncok: egy ismeretlen amerikai–magyar utazó és amatőr vizuális antropológus, Andreas E. Laszlo (1899–1960) (1040)

Vélemény, vita

 • Báldi András, Valkó Orsolya, Lengyel Szabolcs: Illúzió a változás? Válasz az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) Regenerative Agriculture tanulmányával kapcsolatos cikkekre (1049)
 • Balázs Ervin, Horn Péter, Hornok László, Kovács Melinda, Rajkai Kálmán, Szendrő Zsolt: A tudomány felelőssége (1059)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Falus András: Hargittai Balázs (szerkesztő): Négyszemközt a tudománnyal (1066)
 • Gellér Katalin: Catherine Horel: Francia utazók Magyarországon 1818–1910 (1070)
 • Imreh Sz. István: Raskó István: Génrégészet. Az emberiség eredetének genetikai története (1073)
 • Viczián István: Gurka Dezső (Hrsg.): Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa (1076)

Kitekintés

 • Gimes Júlia gondozásában (1080)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.

Magyar Tudomány 2022/3

Tematikus összeállítás • STEAM (Science−Technology−Engineering−Art−Mathematics) tudomány és zene: egy tartós és sokszínű kapcsolat 

Vendégszerkesztők: Tihanyi László, Saxon Szász János

 • Tihanyi László: Bevezető (271)
 • Sándor László: Motetta a templomban, templom a motettában (275)
 • Szigetvári Andrea: Tájékozódási pontok keresése a végtelen hangszíntérben (288)
 • Baráth Bálint: Fraktálalakzatok a számítógépes zenében. Charles Dodge Profile című művének bemutatása (304)
 • Szőcs Márton: Problémák a matematika és fizika zenei reprezentálásával (315)
 • Csapó Gyula: Művészet és tudomány – zene, világ, univerzum (324)
 • Vajda Gergely: A zenegén, avagy hogyan és miért zenésítsünk meg tudományos ismeretterjesztő szöveget (337)

Tematikus összeállítás • Rejtett folyamatok és feltárt jelentések

Vendégszerkesztő: Bollobás Enikő

 • Bollobás Enikő: Bevezető (345)
 • Bondár Mária: A kerék és a kocsi megalkotásának régészeti emlékei a Kárpát-medencéből (347)
 • Károly Krisztina: A tudományos szakfordításról fordítástudományi megközelítésben (359)
 • Font Márta: A Halics királya cím megjelenése és változó tartalma a 13–14. században (368)
 • Bollobás Enikő: Egy különös történelmi örökség rejtett működése az amerikai Dél prózairodalmában (379)

Tanulmány

 • Oláh Judit, Papp József, Balázs Ervin, Kovács Sándor: Biomassza-alapú gazdaság: a biomassza termelésének és felhasználásának alakulása az EU-ban, különös tekintettel az energetikai hasznosításra II. (389)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Polónyi István: Történelmi és szakmai útikalauz az európai felsőoktatás 21. századi fejlődéséhez (400)
 • Juhász Péter: Tehetségek együtt (403)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (406)

Elektronikusan elérhető itt.

Magyar Tudomány 2022/2

Tematikus összeállítás: nők a tudományban

Vendégszerkesztő: Pető Andrea

 • Pető Andrea: Bevezető (141)
 • Svégel Fanni: Tükör által – Dömötör Tekla élete (142)
 • Oláh Róbert: Vendl Mária – A cilinder, a cvikker és a kravátli képviselői között a kristályok első női „nagykövete” (156)
 • Radnóti Katalin: Róna Erzsébet élete és munkássága (167)
 • Tanulmányok
 • Fodor Szilvia: Az átlag alkonya (178)
 • Kis Norbert: Az egyetemi autonómia paradoxona (188)
 • Soltész Márton: Az irodalomtörténet respublikája? Eredmények és perspektívák az 1945 és 1989 közötti korszak irodalompolitikájának történeti kutatásában (196)
 • Csutora Mária: Fenntarthatósági konfliktusok és konfliktuscsökkentés a megosztáson alapuló gazdaságban (203)
 • Oláh Judit, Popp József, Balázs Ervin: Biomassza-alapú gazdaság: a biomassza termelésének és felhasználásának alakulása, különös tekintettel az energetikai hasznosításra I. (217)
 • Domschitz Mátyás, Csorba Zsuzsanna: A beszédmód vizsgálata mint szervezeti kutatási eszköz (232)

Megemlékezés

 • Hargittai István: Bitó László (1934–2021) biofizikus tudós és humanista (242)
 • Minárovits János: Megemlékezés Földes István mikrobiológus, az orvostudomány doktora születésének centenáriumán (247)

Könyvszemle

Sipos Júlia gondozásában

 • Molnár Gábor Tamás: „Miről is szólnak azok a könyvek?” (250)
 • Kiss Jenő: Könyv a budapesti beszédről (253)
 • Büky László: Hálózatok a nyelvben (256)
 • Tószegi Zsuzsanna: „A tudományt nem lehet országhatárok közé zárni” (259)
 • Jaskóné dr. Gácsi Mária: Sokszínű pedagógia (262)

Kitekintés

Gimes Júlia gondozásában (265)

Elektronikusan elérhető itt.