Jogtudományi Közlöny 2020/12

Tanulmány

  • Sulyok Gábor: Szerződéskötési eljárások a történelem hajnalán (545)
  • Gombos Katalin, Sziebig Orsolya Johanna: A polgári kezdeményezés mint a közvetlen demokrácia eszköze az Európai Unióban – jegyzetek az új szabályozás margójára (556)
  • Verebics János: A rendszer kérdése a magyar magánjogi kodifikációkban és az 1959. évi Polgári Törvénykönyvben (566)
  • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége (581)

Szemle

  • Bartha Bence: A főtárgyalási modell és megjelenése egyes skandináv államok perrendtartásában (589)

Jogirodalom, jogélet

  • Badó Katalin: Gondolatébresztő Téglási András A szociális jogok alkotmányos védelme – különös tekintettel a szociális biztonság alapjogi védelmére című műve kapcsán (600)