Politikatudományi Szemle 2021/2

Közpolitika

  • Farkas Eszter: Közpolitikai témák szerepe a pártválasztásban kampány előtt és után – egy longitudinális megközelítés eredményei (7)

Politikaelmélet

  • Illés Gábor: Blairtől Periklészhez. A politikai ítélőképesség kortárs realista felfogása és a „görög realisták” (27)
  • Balogh László Levente: Hannah Arendt Platónról és a politikai filozófia hagyományáról (47)
  • Horváth Szilvia: A klasszikus eszméje: a kortárs politikaelmélet egyik forrásáról (65)

Kitekintő

  • Árpási Botond: A politikai vezetés narratív konstrukciója. A magyarországi politikai vezetéskutatási munkák konstruktivista olvasata (87)

Recenzió

  • Laki Mihály: A Nemzeti Együttműködés Rendszere a világjárvány előtt (Brave New Hungary Mapping the „System of National Cooperation”) (115)
  • Zsiger Ádám: A velünk maradó ellenség (Horváth Szilvia, Gyulai Attila (szerk.): Dialógus, vita, diskurzus: Tanulmányok Szabó Márton diszkurzív politikatudományáról) (123)
  • Csizmadia Ervin: Lehet-e megítélés nélkül beszélni a politikai vezetésről? (Metz Rudolf: A politikai vezetés három arca. A vezetés értelmezési lehetőségei a gyakorlatai a demokráciában) (131)
  • Könyvfigyelő (141)
  • Abstracts (145)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.