Börtönügyi Szemle 2020/4

A „Jövőformáló Tudomány” című konferencia előadásai

  • Előszó (5)
  • Vókó György: Elnöki köszöntő (7)
  • Schmehl János: Társelnöki köszöntő (9)
  • Hinkel Tamás: A mesterséges intelligencia térhódítása a büntetés-vgrehajtásban – Azaz a fogvatartás biztonságát támogató mesterséges intelligencia bevezetését megalapozó eszközök és tevékenységek vizsgálata. The spread of artificial intelligence in Prison Service – The examination of tools and activities underpinning the introduction of artificial intelligence in support of prison security (13)
  • Bottyán Sándor: A mesterséges intelligencia alkalmazását támogató környezet szabályozása a büntetés-végrehajtásban. Regulation of enviroments supporting the application of articial intelligence in Prison Service (29)
  • Schmehl Gábor Dániel: SMART eszközök és egyedi alkalmazások a magyar büntetés-végrehajtásban. Smart tools and customs solutions in the Hungarian prison system (49)ú

Tanulmányok

  • Ács-Bíró Adrienn, dr. Blasio Barbara: Női fogvatartottak kognitív profilja. Cognitive profile of female prisoners (69)
  • Ondok Roland: A büntetés-végrehajtási szervezet helye, szerepe a védelmi igazgatás rendszerében – II. rész. The place and role of the Prison Service in the system of defense administration – Part II. (85)