Állam- és jogtudomány 2023/3

Tanulmány

  • Benke József: Az ókori római jogélet 21. századi tanulságai: a hitelezők megkárosítása elleni jogvédelem egyes nemzetközi aktualitásai (3)
  • Fajtai Krisztina: A hazai házassági vagyonjogi rendszerek a nők társadalmi nemi szerepének és a házastársak egyenjogúsága elvének tükrében (19)
  • Gosztonyi Gergely, Lendvai Gergely Ferenc: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Nagykamarai ítélete a Sanchez kontra Franciaország ügyben, avagy felelős-e egy politikus a Facebook-falára írt kommentekért (33)
  • Szijártó István: Az alapjogvédelem előtérbe kerülése az európai nyomozási határozat és a kölcsönös elismerés elve kontextusában (52)

Recenzió

  • Gajduschek György: Varga Csaba: Jogállamiság – viták közegében (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó 2022) (71)
  • Kiss Mátyás: Kis Kelemen Bence: Célzott likvidálás a nemzetközi jogban, különös tekintettel a felfegyverzett, pilóta nélküli repülőgépek alkalmazására (Pécs: Publikon Kiadó 2023) (76)
  • Papp Mónika: Matteo Bonelli – Mariolina Eliantonio – Giulia Gentile (szerk.): Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1 (Hart Publishing 2022) (83)
  • Timár Balázs: Boóc, Ádám: Some Basic Questions of Hungarian Arbitration Law (Nagyvárad: Partium 2023) (87)

Nekrológ

  • Koi Gyula: Sólyom László (1942-2023) (91)

***

Elektronikusan elérhető itt,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.