Jogtudományi Közlöny 2024/2

Diskurzusok

  • Pribula László: Új megközelítés? A jogi képviselők által előterjesztett igazolási kérelmek elbírálási gyakorlata (49)
  • Pétervári Kinga: Populizmus és verseny. Kritikai megjegyzések Maciej Bernatt kötetéhez (62)

Tanulmány

  • Prugberger Tamás, Solymosi-Szekeres Bernadett: Az átalakuló tartós vállalkozási, megbízási és munka-/foglalkoztatási szerződések (67)

Szemle

  • Tóth Szeréna: Többszintű jogvédelem. Fókuszban az egyetemi ombudsman szerepe (75)

Könyvkritika

  • Benke József: Hamlet a dán királyfi nélkül? A római jogtudomány állásáról Wolfgang Ernst könyve szerint (83)

Jogirodalom

  • Steiner Gábor: Európai büntetőjog bírói szemmel (93)

  • Formai követelmények szerzőinknek (97)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.