Jogtudományi Közlöny 2024/1

Tanulmány

  • Tóth András: Devizahiteles ügyek és a bíróságok uniós jogon alapuló kártérítési felelőssége (1)
  • Sztraka-Bucsai Beatrix: A kiskorú gyermek tartásának megváltoztatása iránti perek eljárásjogi sajátosságai (12)

Diskurzus

  • Udvary Sándor: Perorvoslat a válságban – válság a perorvoslatban? (21)

Könyvkritika

  • Szigeti Péter: Válasz Szabó Miklós könyvkritikájára (33)

Jogirodalom

  • Benke József: Vivos vultus ducere. Gondolatok Földi András tanulmánykötetéről (42)
  • Formai követelmények szerzőinknek (46)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.