Gazdaság és Jog 2023/11-12

Tanulmányok

  • Leszkoven László: A követelésrész érvényesítése és az anyagi jogerőhatás kapcsolata: megjegyzések egy jogegységi határozat margójára (3)
  • Törő Emese, Károlyi Géza: Az ingatlanvagyonnal kapcsolatos tranzakciók adójogi következményei gazdasági társaságok esetében (9)
  • Szabó Iván: Az átruházható víziközmű-fejlesztési kvóta (13)
  • Parti Tamás: Homousion vagy homoiusion, avagy szabad-e ima közben dohányozni? (22
  • Kertész Gábor: Janus és Pater Familias esete a tőkepiaci- és a versenyszabályozással (30)
  • Ferge Zsigmond: A versenyjogi szabályok magánjogi és közjogi érvényesítése közötti kapcsolat (35)
  • Hágen Ádám, Mayer Balázs: Az applikációs-életterek és európai dimenzióik (44)
  • Tóth Fanni: Az intelligens játékok személyesadat-védelmi vonatkozásai (48)

Státuszjogi Szemle

  • Bodor Mária: Tőkeváltozáshoz és átalakuláshoz kapcsolódó hitelezői igények elbírálásának egyes kérdései (57)
  • Bodor Mária: A bizalmi vagyonkezelő helyzete a korlátolt felelősségű társaságban (60)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.