Családi Jog 2023/3

A családjog jövője

  • Nyírőné Kiss Ildikó: A gondnoksági perek joggyakorlat-elemzésének tanulságai (1)
  • Gyurkó Szilvia: A gyerekekkel szembeni online szexuális visszaélések és a készülő új EU rendelet háttere (8)

Nézőpontok

  • Prugberger Tamás: A szülői szabadság jogi rendezésének neuralgikus kérdései a jogösszehasonlítás vetületében (14)
  • Turóczi Attila: „Túsztárgyalás” a bíróságon – a gyermek „túszként” kezelése és a megoldás lehetőségei a szülők közötti vitában (19)

Külföldi szemle

  • Szeibert Orsolya: Családjogi tendenciák – nemzetközi nézőpontból (27)

Kitekintés

  • Maléth Anett: A támogatott döntéshozatal jogintézményének nemzetközi helyzete – részleges kitekintés a latin-amerikai országokra (31)

Joggyakorlat

  • Tancsik Annamária: Az európai bíróságok legújabb döntéseiből (41)
  • Tauber Tünde, Utassy Ilona: Családjogi érintettségű ügyek a közigazgatási ügyszakban (48)
  • Krausz Bernadett: Beszámoló a Family Law Workshop VI rendezvényről (58)

***

Elektronikus formátumban elérhető a  Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.