Gazdaság és Jog 2023/7-8

Tanulmányok

  • Leszkoven László: Veszélyes szerződések, avagy tényleg nincs új a nap alatt? (3)
  • Arató Balázs: Arató Balázs: A családi vállalkozások jellegmegóvásának garanciái – bevált gyakorlatok Nyugat-Európában, különös tekintettel Ausztriára (8)
  • Kiss Tibor: Változó kamatszabályok inflációs környezetben, különös tekintettel a kamatmaximumra II. (18)
  • Ferenczy Balázs: A crowdfunding rendelet hazai végrehajtásának egyes kérdései (27)
  • Ferge Zsigmond: A gyógyszerek vásárlását ösztönző reklámokról – az Európai Bíróság C-530/20 „EUROAPTIEKA” SIA ügyben hozott döntésének tanulságai (33)
  • Kasznár Attila, Balogh András Zoltán: Alipay, egy applikációs élettér története és jövőbeni lehetőségei (44)
  • Halász Csenge: „Vis maior” veszélyhelyzet idején (50)

Státuszjogi szemle

  • Gál Judit: A cégtörvényességi felügyeleti eljárás költségei és viselésük (55)
  • Bodor Mária: A leválás, mint régi-új jogintézmény az átalakulás jogában (58)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.