Jogtudományi Közlöny 2023/5

Tanulmány

  • Blutman László: Burkolt tényközlések és tényalapú értékítéletek. A joggyakorlat zavaros szegmense (213)
  • Szabó Kinga: A családon belüli erőszak szociológiai kutatása interjúelemzés tükrében (225)

Vita

  • Hámori Antal: Még meg nem született emberi lény életének jogi védelm. A Dobbs v. Jackson abortuszdöntés és a magyarországi helyzet (235)

Szemle

  • Paragh Györgyi: A közigazgatási tevékenység és az azonnali jogvédelem dilemmái a közszolgálati jogvitában (241)

Jogirodalom

  • Révész T. Mihály: Az Aranybulláról szóló kötetről (249)
  • Finszter Géza: Irk Ferenc kriminológiája (253)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.