Gazdaság és Jog 2022/11-12

Tanulmányok

  • Sándor István: Gondolatok a szindikátusi szerződésről Veress Emőd monográfiája kapcsán (3)
  • Szabó Iván: Kényszerkötelmi helyzet, amely megmenthet egy közszolgáltatást – a közérdekű üzemeltető intézménye (9)
  • Leszkoven László: Fáznak-e a kamatok télen…? Egy kamatjogszabály margójára (21)
  • Kozma Zsolt: Gyorstalpaló a rajtaütés útvesztőjében – a rajtaütés elmélete és gyakorlati alkalmazása (24)
  • Lakatos Mária: Visszapillantó tükörben a magyar adórendszer – Az 1988-as adóreformtól 1998-ig (33)
  • Ferge Zsigmond: A „ne bis in idem” elve a versenyjogban (41)
  • Schlosser Annamária: Az idegen nyelv használata a közjegyzői eljárásokban (50)
  • Bodor Mária: Reorganizáció újragondolva – A cégek szerkezetátalakításáról (55)

***

Elektronikusan elérhető a Jogkódexből,

papír formátumban a Könyvtár galériáján.