Századok 2023/1

Társadalmi, gazdasági kihívások – nagyvárosi válaszok

 • Ordasi Ágnes: A faipar és fakereskedelem térformáló hatása a dualizmus kori Fiumében (5)
 • Umbrai Laura: A budapesti sertéshizlalás és -kereskedelem története a 20. század első felében (33)
 • Kollár János Miklós: A trianoni menekültek elhelyezésének kérdése és a kislakásépítések Debrecenben (59)
 • Pilkhoffer Mónika: A városszerkezet és városkép alakulása Pécsett a két világháború között (81)

Tanulmányok

 • Gulyás László Szabolcs: A Swarcz-ügy. Perlogisztika és perköltségek Magyarországon a középkor végén (115)
 • Csapody Tamás: Jehova tanúi és a nyilas terror Nyugat-Dunántúlon. Egyéni sorsok éa nagykanizsai internálótábortól a körmendi kivégzésig (155)

Történeti irodalom

 • Font Márta: Adrian Jusupovic: The Chronicle of Halych-Volhynia and Historical Collections in Medeival Rus’ (189)
 • Tringli István: Bee Yun: Wege zu Machiavelli. Die Rückkehr des Politischen im Spätmittelalter (192)
 • A. Sajti Enikő: Papp Árpád (szerk.): Délszlávok Párizsban. Egy határszakaz megrajzolásának krónikája és dokumentumai (194)
 • Ablonczy Balázs: Fábián Máté: Egy fajvédő főispán a Horthy-korszakban. Borbély-Maczky Emil (1887-1945) (197)
 • Bánkuti Gábor: Hatos Pál: Rosszfiúk világforradalma. Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság története (199)
 • Jeszenszky Géza: Gyurgyák János: Elvesztett illúziók – megtalált történelem (202)
 • E számunk munkatársai (207)